ประชุมปรึกษาหารือเตรียมการจัดสมัชชาปฏิรูประดับจังหวัด หมวดย่อย

  • Previous
  • 1
  • Next

ขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศไทยโดยใช้จังหวัดเป็นฐาน

ชมล่าสุดเมื่อ5 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1204

Downloaded 185

ความเชื่อมโยงสมัชชาปฏิรูประดับชาติ/จังหวัด/ประเด็น

ชมล่าสุดเมื่อ6 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1161

Downloaded 171

หลักเกณฑ์-แนวทางการสนับสนุนการจัดสมัชชาปฏิรูป

ชมล่าสุดเมื่อ8 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1132

Downloaded 173

เสวนาบทเรียนการจัดสมัชชาปฏิรูประดับจังหวัด (2/2)

ชมล่าสุดเมื่อ4 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1039

Downloaded 171

เสวนา บทเรียนการจัดสมัชชาปฏิรูประดับจังหวัด (1/2)

ชมล่าสุดเมื่อ4 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 937

Downloaded 156

ชี้แจงความเป็นมาและวัตถุประสงค์การประชุม

ชมล่าสุดเมื่อ11 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1189

Downloaded 171

  • Previous
  • 1
  • Next