ประชุมปรึกษาหารือเตรียมการจัดสมัชชาปฏิรูประดับจังหวัด หมวดย่อย

  • Previous
  • 1
  • Next

ขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศไทยโดยใช้จังหวัดเป็นฐาน

ชมล่าสุดเมื่อ1 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1185

Downloaded 177

ความเชื่อมโยงสมัชชาปฏิรูประดับชาติ/จังหวัด/ประเด็น

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1142

Downloaded 169

หลักเกณฑ์-แนวทางการสนับสนุนการจัดสมัชชาปฏิรูป

ชมล่าสุดเมื่อ3 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1119

Downloaded 169

เสวนาบทเรียนการจัดสมัชชาปฏิรูประดับจังหวัด (2/2)

ชมล่าสุดเมื่อ4 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1027

Downloaded 168

เสวนา บทเรียนการจัดสมัชชาปฏิรูประดับจังหวัด (1/2)

ชมล่าสุดเมื่อ4 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 925

Downloaded 154

ชี้แจงความเป็นมาและวัตถุประสงค์การประชุม

ชมล่าสุดเมื่อ4 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1178

Downloaded 163

  • Previous
  • 1
  • Next