สิทธิและหน้าที่ตาม พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ หมวดย่อย

เสวนาเรื่อง “ตายที่บ้าน  ต้องผ่าศพด้วยหรือ ?” ตอนที่ 2/2

ชมล่าสุดเมื่อ18 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 73

Downloaded 14

เสวนาเรื่อง “ตายที่บ้าน  ต้องผ่าศพด้วยหรือ ?” ตอนที่ 1/2

ชมล่าสุดเมื่อ14 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 115

Downloaded 19

เสวนาเรื่อง “ตายดี สิทธิที่เป็นไปได้ในวาระสุดท้ายของชีวิต” ตอนที่ 2/2

ชมล่าสุดเมื่อ9 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 98

Downloaded 17

เสวนาเรื่อง “ตายดี สิทธิที่เป็นไปได้ในวาระสุดท้ายของชีวิต” ตอนที่ 1/2

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 121

Downloaded 17

ความสาคัญของมาตรา 12 พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ 26 ตุลาคม 2559 ตอนที่3/3

ชมล่าสุดเมื่อ4 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 144

Downloaded 38

ความสาคัญของมาตรา 12 พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ 26 ตุลาคม 2559 ตอนที่2/3

ชมล่าสุดเมื่อ2 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 186

Downloaded 30

ความสาคัญของมาตรา 12 พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ 26 ตุลาคม 2559 ตอนที่1/3

ชมล่าสุดเมื่อ18 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 181

Downloaded 35

ปาฐกถา "สร้างสุขที่ปลายทาง" นพ.พลเดช ปิ่นประทีป 26 ตุลาคม 2559

ชมล่าสุดเมื่อ11 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 161

Downloaded 30

ม.12 เตรียมกาย-ใจให้ตายดี

ชมล่าสุดเมื่อ5 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 119

Downloaded 44

เสวนา “สุขที่เลือกได้” จากหลากหลายมุมมอง  22 พ.ย. 59

ชมล่าสุดเมื่อ5 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 251

Downloaded 54

สัมภาษณ์ คุณอรศรี สารากรบริรักษ์ ผู้ชนะ การออกแบบ Line Sticker สุขปลายทาง  22 ส.ค. 59

ชมล่าสุดเมื่อ3 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 200

Downloaded 40

สัมภาษณ์ น.พ.พลเดชปิ่น ประทีป ในประเด็นเกี่ยวกับ มาตรา 12  22 ส.ค. 59

ชมล่าสุดเมื่อ1 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 203

Downloaded 55