สิทธิและหน้าที่ตาม พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ หมวดย่อย

ความสาคัญของมาตรา 12 พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ 26 ตุลาคม 2559 ตอนที่3/3

ชมล่าสุดเมื่อ8 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 76

Downloaded 14

ความสาคัญของมาตรา 12 พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ 26 ตุลาคม 2559 ตอนที่2/3

ชมล่าสุดเมื่อ16 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 76

Downloaded 14

ความสาคัญของมาตรา 12 พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ 26 ตุลาคม 2559 ตอนที่1/3

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 74

Downloaded 15

ปาฐกถา "สร้างสุขที่ปลายทาง" นพ.พลเดช ปิ่นประทีป 26 ตุลาคม 2559

ชมล่าสุดเมื่อ4 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 72

Downloaded 15

ม.12 เตรียมกาย-ใจให้ตายดี

ชมล่าสุดเมื่อ9 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 63

Downloaded 16

เสวนา “สุขที่เลือกได้” จากหลากหลายมุมมอง  22 พ.ย. 59

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 143

Downloaded 27

สัมภาษณ์ คุณอรศรี สารากรบริรักษ์ ผู้ชนะ การออกแบบ Line Sticker สุขปลายทาง  22 ส.ค. 59

ชมล่าสุดเมื่อ3 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 142

Downloaded 22

สัมภาษณ์ น.พ.พลเดชปิ่น ประทีป ในประเด็นเกี่ยวกับ มาตรา 12  22 ส.ค. 59

ชมล่าสุดเมื่อ15 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 139

Downloaded 29

เสวนา : เปลี่ยนโลกออนไลน์ ให้ปลอดการละเมิดสิทธิสุขภาพ 3 ส.ค. 59 ตอน2/3

ชมล่าสุดเมื่อ14 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 127

Downloaded 27

เสวนา : เปลี่ยนโลกออนไลน์  ให้ปลอดการละเมิดสิทธิสุขภาพ 3 ส.ค. 59 ตอน2/3

ชมล่าสุดเมื่อ16 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 123

Downloaded 30

เสวนา : เปลี่ยนโลกออนไลน์  ให้ปลอดการละเมิดสิทธิสุขภาพ 3 ส.ค. 59 ตอน1/3

ชมล่าสุดเมื่อ14 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 194

Downloaded 39

กล่าวเปิดเวที : เปลี่ยนโลกออนไลน์  ให้ปลอดการละเมิดสิทธิสุขภาพ 3 ส.ค. 59

ชมล่าสุดเมื่อ12 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 116

Downloaded 32