สิทธิและหน้าที่ตาม พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ หมวดย่อย

เสวนาเรื่อง “ตายที่บ้าน  ต้องผ่าศพด้วยหรือ ?” ตอนที่ 2/2

ชมล่าสุดเมื่อ8 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 24

Downloaded 4

เสวนาเรื่อง “ตายที่บ้าน  ต้องผ่าศพด้วยหรือ ?” ตอนที่ 1/2

ชมล่าสุดเมื่อ11 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 19

Downloaded 4

เสวนาเรื่อง “ตายดี สิทธิที่เป็นไปได้ในวาระสุดท้ายของชีวิต” ตอนที่ 2/2

ชมล่าสุดเมื่อ20 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 20

Downloaded 4

เสวนาเรื่อง “ตายดี สิทธิที่เป็นไปได้ในวาระสุดท้ายของชีวิต” ตอนที่ 1/2

ชมล่าสุดเมื่อ8 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 27

Downloaded 4

ความสาคัญของมาตรา 12 พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ 26 ตุลาคม 2559 ตอนที่3/3

ชมล่าสุดเมื่อ5 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 112

Downloaded 23

ความสาคัญของมาตรา 12 พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ 26 ตุลาคม 2559 ตอนที่2/3

ชมล่าสุดเมื่อ10 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 110

Downloaded 23

ความสาคัญของมาตรา 12 พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ 26 ตุลาคม 2559 ตอนที่1/3

ชมล่าสุดเมื่อ7 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 103

Downloaded 24

ปาฐกถา "สร้างสุขที่ปลายทาง" นพ.พลเดช ปิ่นประทีป 26 ตุลาคม 2559

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 113

Downloaded 23

ม.12 เตรียมกาย-ใจให้ตายดี

ชมล่าสุดเมื่อ18 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 87

Downloaded 27

เสวนา “สุขที่เลือกได้” จากหลากหลายมุมมอง  22 พ.ย. 59

ชมล่าสุดเมื่อ10 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 195

Downloaded 40

สัมภาษณ์ คุณอรศรี สารากรบริรักษ์ ผู้ชนะ การออกแบบ Line Sticker สุขปลายทาง  22 ส.ค. 59

ชมล่าสุดเมื่อ3 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 165

Downloaded 31

สัมภาษณ์ น.พ.พลเดชปิ่น ประทีป ในประเด็นเกี่ยวกับ มาตรา 12  22 ส.ค. 59

ชมล่าสุดเมื่อ14 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 166

Downloaded 41