สิทธิและหน้าที่ตาม พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ หมวดย่อย

ความสาคัญของมาตรา 12 พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ 26 ตุลาคม 2559 ตอนที่3/3

ชมล่าสุดเมื่อ2 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 68

Downloaded 10

ความสาคัญของมาตรา 12 พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ 26 ตุลาคม 2559 ตอนที่2/3

ชมล่าสุดเมื่อ7 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 69

Downloaded 10

ความสาคัญของมาตรา 12 พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ 26 ตุลาคม 2559 ตอนที่1/3

ชมล่าสุดเมื่อ4 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 66

Downloaded 12

ปาฐกถา "สร้างสุขที่ปลายทาง" นพ.พลเดช ปิ่นประทีป 26 ตุลาคม 2559

ชมล่าสุดเมื่อ3 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 66

Downloaded 11

ม.12 เตรียมกาย-ใจให้ตายดี

ชมล่าสุดเมื่อ2 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 56

Downloaded 12

เสวนา “สุขที่เลือกได้” จากหลากหลายมุมมอง  22 พ.ย. 59

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 123

Downloaded 22

สัมภาษณ์ คุณอรศรี สารากรบริรักษ์ ผู้ชนะ การออกแบบ Line Sticker สุขปลายทาง  22 ส.ค. 59

ชมล่าสุดเมื่อ16 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 131

Downloaded 19

สัมภาษณ์ น.พ.พลเดชปิ่น ประทีป ในประเด็นเกี่ยวกับ มาตรา 12  22 ส.ค. 59

ชมล่าสุดเมื่อ6 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 126

Downloaded 26

เสวนา : เปลี่ยนโลกออนไลน์ ให้ปลอดการละเมิดสิทธิสุขภาพ 3 ส.ค. 59 ตอน2/3

ชมล่าสุดเมื่อ3 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 118

Downloaded 23

เสวนา : เปลี่ยนโลกออนไลน์  ให้ปลอดการละเมิดสิทธิสุขภาพ 3 ส.ค. 59 ตอน2/3

ชมล่าสุดเมื่อ5 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 118

Downloaded 27

เสวนา : เปลี่ยนโลกออนไลน์  ให้ปลอดการละเมิดสิทธิสุขภาพ 3 ส.ค. 59 ตอน1/3

ชมล่าสุดเมื่อ2 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 186

Downloaded 36

กล่าวเปิดเวที : เปลี่ยนโลกออนไลน์  ให้ปลอดการละเมิดสิทธิสุขภาพ 3 ส.ค. 59

ชมล่าสุดเมื่อ5 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 111

Downloaded 28