การประชุมวิชาการเพื่อแสดงความยินดีกับนายแพทย์วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร หมวดย่อย

ยังไม่มีหมวดย่อย

  • Previous
  • 1
  • Next

เสวนาโต๊ะกลม ผลิดอกออกผล-ต่อยอดประสบการณ์

ชมล่าสุดเมื่อ7 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1240

Downloaded 175

วิดีทัศน์การทำงานของนพ.วิโรจน์ -ความรู้สึกของคนร่วมงาน

ชมล่าสุดเมื่อ2 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1688

Downloaded 218

เสวนาโต๊ะกลม “เพาะกล้า”

ชมล่าสุดเมื่อ10 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1100

Downloaded 198

ปาฐกถาพิเศษและแสดงความยินดี โดย ศ.นพ.ประเวศ  วะสี

ชมล่าสุดเมื่อ14 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1265

Downloaded 172

  • Previous
  • 1
  • Next