สช.เจาะประเด็น หมวดย่อย

รายการ TNN midnight news แนะรัฐเลิกใช้"พาราควอต" คร่าสุขภาพคนไทย 21 มี.ค.61 ช่อง TNN24

ชมล่าสุดเมื่อ4 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 36

Downloaded 6

เกษตรกรกับสารทดแทน

ชมล่าสุดเมื่อ3 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 38

Downloaded 5

สช.เจาะประเด็น หัวข้อ หยุด!! โฆษณา ฆ่าน้ำนมแม่ ตอนที่ 3/3 HD

ชมล่าสุดเมื่อ9 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 232

Downloaded 40

สช.เจาะประเด็น หัวข้อ หยุด!! โฆษณา ฆ่าน้ำนมแม่ ตอนที่ 2/3 HD

ชมล่าสุดเมื่อ2 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 173

Downloaded 24

สช.เจาะประเด็น หัวข้อ หยุด!! โฆษณา ฆ่าน้ำนมแม่ ตอนที่ 1/3 HD

ชมล่าสุดเมื่อ2 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 218

Downloaded 84

สช.เจาะประเด็น หัวข้อ หยุด!! โฆษณา ฆ่าน้ำนมแม่

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 247

Downloaded 37

สช.เจาะประเด็น ครั้งที่ 2 บ้าน-วัด-โรงพยาบาล..พระสงฆ์ไทยในวิกฤตสุขภาวะ 8 พ.ค. 60

ชมล่าสุดเมื่อ1 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 278

Downloaded 43

พระพรหมวชิรญาณ (ประสิทธิ์ เขมงกโร) ให้สัมภาษณ์ถึงสุขภาวะของพระสงฆ์

ชมล่าสุดเมื่อ4 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 263

Downloaded 40