สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 3 พ.ศ.2553 หมวดย่อย

ยังไม่มีหมวดย่อย

การแสดงดนตรี โดย อ.เนาวรัตน์

ชมล่าสุดเมื่อ10 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1414

Downloaded 146

การแสดงดนตรี คนพิการ

ชมล่าสุดเมื่อ11 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1591

Downloaded 154

งานแถลงข่าว 16 ธ.ค. 53

ชมล่าสุดเมื่อ13 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1376

Downloaded 152

งานแถลงข่าว 17 ธ.ค. 53

ชมล่าสุดเมื่อ9 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1205

Downloaded 137

สนทนาสมัชชา 360 องศา

ชมล่าสุดเมื่อ5 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1120

Downloaded 150

เครือข่ายชีวิตสิกขา

ชมล่าสุดเมื่อ16 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1831

Downloaded 215

เสวนา คลายปมความเหลื่อมล้ำ

ชมล่าสุดเมื่อ11 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1156

Downloaded 164

ลานสมัชชาวิทยุชุมชน

ชมล่าสุดเมื่อ18 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1172

Downloaded 175

เสวนา สภากาแฟแลสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ

ชมล่าสุดเมื่อ10 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1147

Downloaded 158

กิจกรรมเสริมศักยภาพ

ชมล่าสุดเมื่อ22 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 883

Downloaded 170

รายงานสถานการณ์ UN

ชมล่าสุดเมื่อ12 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1024

Downloaded 151

เสวนา แตกต่างแต่ไม่แตกแยก

ชมล่าสุดเมื่อ14 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 920

Downloaded 157

เสวนา - เตรียมพร้มก่อนวาระสุดท้ายของชีวิต

ชมล่าสุดเมื่อ5 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1128

Downloaded 160

กิจกรรมสร้างเสริมศักยภาพ

ชมล่าสุดเมื่อ24 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 934

Downloaded 161

เปิดตัวหนังสือ เอชเอไอ

ชมล่าสุดเมื่อ7 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 968

Downloaded 165

ก้าวข้ามช่องว่างสังคมไทย

ชมล่าสุดเมื่อ8 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 918

Downloaded 153