สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 3 พ.ศ.2553 หมวดย่อย

ยังไม่มีหมวดย่อย

การแสดงดนตรี โดย อ.เนาวรัตน์

ชมล่าสุดเมื่อ3 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1432

Downloaded 157

การแสดงดนตรี คนพิการ

ชมล่าสุดเมื่อ4 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1609

Downloaded 166

งานแถลงข่าว 16 ธ.ค. 53

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1395

Downloaded 163

งานแถลงข่าว 17 ธ.ค. 53

ชมล่าสุดเมื่อ4 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1224

Downloaded 147

สนทนาสมัชชา 360 องศา

ชมล่าสุดเมื่อ4 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1142

Downloaded 162

เครือข่ายชีวิตสิกขา

ชมล่าสุดเมื่อ2 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1852

Downloaded 225

เสวนา คลายปมความเหลื่อมล้ำ

ชมล่าสุดเมื่อ4 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1175

Downloaded 176

ลานสมัชชาวิทยุชุมชน

ชมล่าสุดเมื่อ4 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1192

Downloaded 187

เสวนา สภากาแฟแลสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ

ชมล่าสุดเมื่อ4 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1164

Downloaded 169

กิจกรรมเสริมศักยภาพ

ชมล่าสุดเมื่อ2 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 906

Downloaded 181

รายงานสถานการณ์ UN

ชมล่าสุดเมื่อ3 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1046

Downloaded 162

เสวนา แตกต่างแต่ไม่แตกแยก

ชมล่าสุดเมื่อ4 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 939

Downloaded 167

เสวนา - เตรียมพร้มก่อนวาระสุดท้ายของชีวิต

ชมล่าสุดเมื่อ4 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1153

Downloaded 174

กิจกรรมสร้างเสริมศักยภาพ

ชมล่าสุดเมื่อ3 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 953

Downloaded 173

เปิดตัวหนังสือ เอชเอไอ

ชมล่าสุดเมื่อ3 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 990

Downloaded 177

ก้าวข้ามช่องว่างสังคมไทย

ชมล่าสุดเมื่อ4 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 935

Downloaded 162