สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 3 พ.ศ.2553 หมวดย่อย

ยังไม่มีหมวดย่อย

การแสดงดนตรี โดย อ.เนาวรัตน์

ชมล่าสุดเมื่อ3 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1524

Downloaded 174

การแสดงดนตรี คนพิการ

ชมล่าสุดเมื่อ4 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1706

Downloaded 185

งานแถลงข่าว 16 ธ.ค. 53

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1452

Downloaded 249

งานแถลงข่าว 17 ธ.ค. 53

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1323

Downloaded 175

สนทนาสมัชชา 360 องศา

ชมล่าสุดเมื่อ7 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1201

Downloaded 186

เครือข่ายชีวิตสิกขา

ชมล่าสุดเมื่อ3 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1905

Downloaded 241

เสวนา คลายปมความเหลื่อมล้ำ

ชมล่าสุดเมื่อ7 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1248

Downloaded 193

ลานสมัชชาวิทยุชุมชน

ชมล่าสุดเมื่อ7 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1264

Downloaded 212

เสวนา สภากาแฟแลสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ

ชมล่าสุดเมื่อ4 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1216

Downloaded 192

กิจกรรมเสริมศักยภาพ

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 989

Downloaded 211

รายงานสถานการณ์ UN

ชมล่าสุดเมื่อ7 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1118

Downloaded 178

เสวนา แตกต่างแต่ไม่แตกแยก

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1066

Downloaded 208

เสวนา - เตรียมพร้มก่อนวาระสุดท้ายของชีวิต

ชมล่าสุดเมื่อ5 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1222

Downloaded 194

กิจกรรมสร้างเสริมศักยภาพ

ชมล่าสุดเมื่อ12 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1022

Downloaded 195

เปิดตัวหนังสือ เอชเอไอ

ชมล่าสุดเมื่อ7 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1058

Downloaded 196

ก้าวข้ามช่องว่างสังคมไทย

ชมล่าสุดเมื่อ1 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1023

Downloaded 194