สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 3 พ.ศ.2553 หมวดย่อย

ยังไม่มีหมวดย่อย

การแสดงดนตรี โดย อ.เนาวรัตน์

ชมล่าสุดเมื่อ2 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1420

Downloaded 150

การแสดงดนตรี คนพิการ

ชมล่าสุดเมื่อ2 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1598

Downloaded 158

งานแถลงข่าว 16 ธ.ค. 53

ชมล่าสุดเมื่อ4 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1383

Downloaded 157

งานแถลงข่าว 17 ธ.ค. 53

ชมล่าสุดเมื่อ6 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1215

Downloaded 142

สนทนาสมัชชา 360 องศา

ชมล่าสุดเมื่อ5 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1130

Downloaded 154

เครือข่ายชีวิตสิกขา

ชมล่าสุดเมื่อ20 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1839

Downloaded 219

เสวนา คลายปมความเหลื่อมล้ำ

ชมล่าสุดเมื่อ3 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1163

Downloaded 168

ลานสมัชชาวิทยุชุมชน

ชมล่าสุดเมื่อ3 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1181

Downloaded 179

เสวนา สภากาแฟแลสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ

ชมล่าสุดเมื่อ6 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1153

Downloaded 163

กิจกรรมเสริมศักยภาพ

ชมล่าสุดเมื่อ3 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 893

Downloaded 173

รายงานสถานการณ์ UN

ชมล่าสุดเมื่อ6 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1030

Downloaded 155

เสวนา แตกต่างแต่ไม่แตกแยก

ชมล่าสุดเมื่อ6 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 928

Downloaded 163

เสวนา - เตรียมพร้มก่อนวาระสุดท้ายของชีวิต

ชมล่าสุดเมื่อ3 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1139

Downloaded 164

กิจกรรมสร้างเสริมศักยภาพ

ชมล่าสุดเมื่อ3 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 943

Downloaded 167

เปิดตัวหนังสือ เอชเอไอ

ชมล่าสุดเมื่อ6 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 976

Downloaded 169

ก้าวข้ามช่องว่างสังคมไทย

ชมล่าสุดเมื่อ6 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 926

Downloaded 158