สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 3 พ.ศ.2553 หมวดย่อย

ยังไม่มีหมวดย่อย

การแสดงดนตรี โดย อ.เนาวรัตน์

ชมล่าสุดเมื่อ6 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1441

Downloaded 159

การแสดงดนตรี คนพิการ

ชมล่าสุดเมื่อ10 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1624

Downloaded 170

งานแถลงข่าว 16 ธ.ค. 53

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1407

Downloaded 227

งานแถลงข่าว 17 ธ.ค. 53

ชมล่าสุดเมื่อ3 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1237

Downloaded 154

สนทนาสมัชชา 360 องศา

ชมล่าสุดเมื่อ10 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1155

Downloaded 169

เครือข่ายชีวิตสิกขา

ชมล่าสุดเมื่อ2 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1862

Downloaded 229

เสวนา คลายปมความเหลื่อมล้ำ

ชมล่าสุดเมื่อ21 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1186

Downloaded 178

ลานสมัชชาวิทยุชุมชน

ชมล่าสุดเมื่อ6 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1206

Downloaded 194

เสวนา สภากาแฟแลสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ

ชมล่าสุดเมื่อ9 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1175

Downloaded 176

กิจกรรมเสริมศักยภาพ

ชมล่าสุดเมื่อ4 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 917

Downloaded 187

รายงานสถานการณ์ UN

ชมล่าสุดเมื่อ1 นาทีที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1059

Downloaded 166

เสวนา แตกต่างแต่ไม่แตกแยก

ชมล่าสุดเมื่อ21 นาทีที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 948

Downloaded 175

เสวนา - เตรียมพร้มก่อนวาระสุดท้ายของชีวิต

ชมล่าสุดเมื่อ4 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1166

Downloaded 177

กิจกรรมสร้างเสริมศักยภาพ

ชมล่าสุดเมื่อ4 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 963

Downloaded 176

เปิดตัวหนังสือ เอชเอไอ

ชมล่าสุดเมื่อ10 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 999

Downloaded 179

ก้าวข้ามช่องว่างสังคมไทย

ชมล่าสุดเมื่อ9 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 944

Downloaded 169