สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 3 พ.ศ.2553 หมวดย่อย

ยังไม่มีหมวดย่อย

การแสดงดนตรี โดย อ.เนาวรัตน์

ชมล่าสุดเมื่อ16 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1488

Downloaded 166

การแสดงดนตรี คนพิการ

ชมล่าสุดเมื่อ3 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1675

Downloaded 177

งานแถลงข่าว 16 ธ.ค. 53

ชมล่าสุดเมื่อ5 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1431

Downloaded 240

งานแถลงข่าว 17 ธ.ค. 53

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1286

Downloaded 165

สนทนาสมัชชา 360 องศา

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1187

Downloaded 179

เครือข่ายชีวิตสิกขา

ชมล่าสุดเมื่อ6 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1884

Downloaded 235

เสวนา คลายปมความเหลื่อมล้ำ

ชมล่าสุดเมื่อ2 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1213

Downloaded 185

ลานสมัชชาวิทยุชุมชน

ชมล่าสุดเมื่อ23 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1244

Downloaded 203

เสวนา สภากาแฟแลสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ

ชมล่าสุดเมื่อ6 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1197

Downloaded 187

กิจกรรมเสริมศักยภาพ

ชมล่าสุดเมื่อ2 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 960

Downloaded 201

รายงานสถานการณ์ UN

ชมล่าสุดเมื่อ5 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1092

Downloaded 172

เสวนา แตกต่างแต่ไม่แตกแยก

ชมล่าสุดเมื่อ22 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1019

Downloaded 199

เสวนา - เตรียมพร้มก่อนวาระสุดท้ายของชีวิต

ชมล่าสุดเมื่อ41 นาทีที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1192

Downloaded 185

กิจกรรมสร้างเสริมศักยภาพ

ชมล่าสุดเมื่อ16 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 989

Downloaded 187

เปิดตัวหนังสือ เอชเอไอ

ชมล่าสุดเมื่อ2 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1029

Downloaded 191

ก้าวข้ามช่องว่างสังคมไทย

ชมล่าสุดเมื่อ6 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 989

Downloaded 185