สื่อสร้างสรรค์โรงพยาบาลขอนแก่น หมวดย่อย

ยังไม่มีหมวดย่อย

  • Previous
  • 1
  • Next

สานฝันชาวขอนแก่นให้อยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน

ชมล่าสุดเมื่อ9 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1302

Downloaded 230

พลังพยาบาลชุมชน สร้างขอนแก่นอยู่เย็นเป็นสุข

ชมล่าสุดเมื่อ7 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1684

Downloaded 221

มิวสิควีดีโอเพลง We are the world

ชมล่าสุดเมื่อ16 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1225

Downloaded 188

การผลิตและบริโภคผักปลอดภัยคือหัวใจเมืองน่าอยู่

ชมล่าสุดเมื่อ2 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 945

Downloaded 191

บ้านหลุมหิน หมู่บ้านถูกภิพากษา ตอน 3

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1408

Downloaded 204

บ้านหลุมหิน หมู่บ้านถูกภิพากษา ตอน 2

ชมล่าสุดเมื่อ20 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1479

Downloaded 235

บ้านหลุมหิน หมู่บ้านถูกภิพากษา ตอน 1

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1423

Downloaded 233

ศูนย์เรียนรู้ชุมชนต้นแบบบ้านโคกใหญ่ อ. น้ำพอง

ชมล่าสุดเมื่อ5 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 3062

Downloaded 251

ชุมชนพอเพียง คนบึงเนียมปลูกผักปลอดสารพิษผักปลอดส

ชมล่าสุดเมื่อ18 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1656

Downloaded 208

โครงการเสริมรายได้ ลดรายจ่าย ทำบัญชีครัวเรือน

ชมล่าสุดเมื่อ4 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2212

Downloaded 209

ชมรมเครือข่ายผู้ปกครองบุคคลออทิสติก(ขอนแก่น)

ชมล่าสุดเมื่อ3 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1687

Downloaded 207

ชุมชนนักปฏิบัติเศรษฐกิจพอเพียง

ชมล่าสุดเมื่อ17 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1714

Downloaded 239

จ.ขอนแก่นอยู่เย็นเป็นสุขและน่าอยู่ที่สุดในโลก

ชมล่าสุดเมื่อ4 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1301

Downloaded 197

สื่อสร้างสรรค์รพ.ขอนแก่น CSR โรงพยาบาลขอนแก่น

ชมล่าสุดเมื่อ10 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2082

Downloaded 228

  • Previous
  • 1
  • Next