เป้าหมายในการป้องกันและควบคุม โรคไม่ติดต่อของประเทศ  infographic video

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 10866

Downloaded 

กล่าวสุนทรพจน์ โดย นางสาว สหัทยา วิเศษ

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 8659

Downloaded 

สปสช. ชี้แจงการจัดสรรงบกองทุน ครั้งที่1

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 4606

Downloaded 

สัมภาษณ์ พิเศษ นายแพทย์ จรัส สิงห์แก้ว / ผอ.โรงพยาบาลสารภี

ชมล่าสุดเมื่อ20 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 4452

Downloaded 

สารคดี ก่อนจะผ่าน..เลย..ไป

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 3481

Downloaded 

แม่วงก์ท่วงทำนองแห่งชีวิต

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 3350

Downloaded 

วิดิทัศน์ การใช้งานสช ออนไลน์

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 3273

Downloaded 

พ่อทองหล่อ เจนไธสง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์

ชมล่าสุดเมื่อ23 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2855

Downloaded 

สุนทรพจน์ โดย อดิศร  พวงชมพู

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2836

Downloaded 

วีดีทัศน์ ผลกระทบโรงไฟฟ้า ชีวมวล จังหวัดร้อยเอ็ด

ชมล่าสุดเมื่อ23 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2783

Downloaded 

ภูเหล็ก ลมหายใจแห่งภูเขาทองคำ

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2751

Downloaded 

สุนทรพจน์ โดย ศ.นพ.ธีรวัฒน์  กุลทนันท์

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2682

Downloaded 

เวทีรับฟังแผนยุทธศาสตร์นาโนเทคโนโลยี

ชมล่าสุดเมื่อ20 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2671

Downloaded 

พ่อบุญเต็ม ชัยลา อ. พล  จ. ขอนแก่น

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2655

Downloaded 

พ่อชาลี มาระแสง อ. หัวตะพาน จ. อำนาจเจริญ

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2617

Downloaded