ห้องอบรมเชิงปฏิบัติการ(เขียนด้วยใจยังไม่พอ)ห้อง219 ตอนที่ 1/3

ชมล่าสุดเมื่อ1 นาทีที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 446

Downloaded 

วีดิทัศน์ เขตสุขภาพเพื่อประชาชน แบบวิดีโอวาดมือ

ชมล่าสุดเมื่อ3 นาทีที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 278

Downloaded 

สมัชชาฯจังหวัดเพชรบูรณ์ว่าด้วยการจัดการลุ่มน้ำ

ชมล่าสุดเมื่อ4 นาทีที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1054

Downloaded 

เปิดตัวหนังสือ ๙ ปี สมัชชาสุขภาพไทย ศึกษาโดยองค์การอนามัยโลก (HD) ตอนที่2/2

ชมล่าสุดเมื่อ8 นาทีที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 103

Downloaded 

ตัวชี้วัดคุณภาพการดูแลในระยะท้ายของชีวิต (Indicators for Quality of Palliative Care) ตอนที่ 1/3

ชมล่าสุดเมื่อ12 นาทีที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 516

Downloaded 

เสวนา ราชานักพัฒนา ฯ ตอน 2/2

ชมล่าสุดเมื่อ13 นาทีที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 185

Downloaded 

สุนทรพจน์ โดย รสิตา   ซุยยัง

ชมล่าสุดเมื่อ26 นาทีที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1298

Downloaded 

รายการ เดินหน้าประเทศไทย ตอน อาหารกลางวันในโรงเรียน วันที่ 15 พ.ค.61

ชมล่าสุดเมื่อ35 นาทีที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1

Downloaded 

Speeches by Prof.Dr.Abul Kalam Azad ( กล่าวสุนทรพจน์ โดย ศ.ดร.อาบูล  อาซาด )

ชมล่าสุดเมื่อ40 นาทีที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 710

Downloaded