การกล่าวสุนทรพจน์ รัชตะ รัชตะนาวิน

ชมล่าสุดเมื่อ32 วินาทีที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1458

Downloaded 

สื่อ สสส

ชมล่าสุดเมื่อ4 นาทีที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1308

Downloaded 

อนาคตงานมิตรภาพบำบัด จิตอาสา และบทบาทมูลนิธิมิตรภาพบำบัด

ชมล่าสุดเมื่อ4 นาทีที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2494

Downloaded 

สารคดี ชีวิตออกแบบได้ ตอน ร่วมคิดร่วมสร้างอนาคตผู้สูงอายุ ตอนที่ 2

ชมล่าสุดเมื่อ5 นาทีที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1168

Downloaded 

ความสำคัญของธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์ ที่ส่งผลต่อฆราวาส ?

ชมล่าสุดเมื่อ6 นาทีที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 160

Downloaded 

Animation ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ ฉบับ ๒ ( ฉบับล่าสุด)

ชมล่าสุดเมื่อ6 นาทีที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 712

Downloaded 

รายการ Let's Talk ประเด็นดังหลังข่าว ตอน "ตายได้" ขอแค่ "ตายดี" ทาง NBT

ชมล่าสุดเมื่อ7 นาทีที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 3

Downloaded 

สัมภาษณ์พิเศษ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ วันที่20 ธันวาคม 2555

ชมล่าสุดเมื่อ9 นาทีที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 738

Downloaded