รายงานข่าวสุขภาวะ ภาคเหนือ สานใจสานพลัง 3 พฤษภาคม 2561 ตอน ปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย คุมเข้มป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า : อิสระ บุญอนันต์

* * *อิสระ_บุญอนันต์ รายงานข่าวสุขภาวะภาคเหนือ รายงานข่าวสุขภาวะ_สานใจสานพลัง สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย ปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย โรคพิษสุนัขบ้า วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า หมาบ้า สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม อำเภอแม่ฟ้าหลวง อำเภอแม่สาย อำเภอแม่จัน อำเภอเวียงแก่น* * *
Facebook
download

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 10

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 10

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 9

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 12

ปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย คุมเข้มเร่งออกหน่วยบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่สุนัขและแมว

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย ร่วมกับเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย นำเจ้าหน้าที่คุมเข้มลงพื้นที่ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า แก่สุนัขและแมวของชาวบ้านในเขตเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย อำเภอเวียงชัย

เมื่อเวลา 09.00 น. ของวันที่ 24 เมษายน 2561 นายนพพร มหากันธา ปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย จัดชุดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่คุมเข้มพร้อมให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับสุนัข และแมว ที่ภายในเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ภายหลังจากที่การรณรงค์ฉีดวัคซีนในสุนัขและแมวมาโดยตลอดระยะเวลากว่า 3 ปี เพื่อเป็นการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่จากสาธารณสุขอำเภอเวียงชัย อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หรือ อสม. และเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย ร่วมออกรณรงค์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อเป็นการป้องกันและเฝ้าระวังโรคระบาดในสัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยนม

ปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย กล่าวกับนักข่าวสุขภาวะและฝากให้ช่วยประชาสัมพันธ์ด้วยว่า จังหวัดเชียงราย พบการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าแล้ว 7 จุด ใน 3 อำเภอ คืออำเภอแม่ฟ้าหลวง 3 จุด อำเภอแม่สาย 2 จุด อำเภอแม่จัน 1 จุด และอำเภอเวียงแก่น 1 จุด แต่ได้มีการควบคุมและเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งได้มีการประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจเรื่องพิษสุนัขบ้าให้กับประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวหลังมีการออกประกาศเขตโรคระบาดชั่วคราวได้ครบกำหนดแล้ว และยังไม่มีการตรวจพบเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่และไม่มีการระบาดเพิ่มอีก ในการนี้ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย ร่วมกับสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ได้จัดตั้งทีมงานออกประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรงพิษสุนัขบ้าในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม และแจ้งให้ทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งข้อมูลข่าวสารการณรงค์ ทั้งนี้หากประชาชนต้องการนำสุนัขหรือแมวมาฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้ประสานองค์กรปกครองท้องถิ่นของท่าน หรือประสานไปยังผู้นำท้องถิ่นท้องที่ใกล้บ้าน เพื่อที่จะรีบเร่งดำเนินการฉีดวัคซีนให้สัตว์ผู้ป่วยให้ได้ 100 % ในรัศมีระยะ 3-5 กิโลเมตร และได้มีการรณรงค์ป้องกันฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุขบ้า กับการลดประชากรสุนัขและแมวให้น้อยลงโดยการผ่าตัดทำหมัน ซึ่งการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและแมว ได้แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือส่วนที่ 1 เป็นสุนัขจรจัด เช่น สุนัขในวัด ในโรงเรียน หรือตามกองขยะต่างๆ จะได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคจากกรมปศุสัตว์ส่งมาสนับสนุน และส่วนที่ 2 เป็นสุนัขที่มีเจ้าของและผู้ครอบรองจะได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามาดำเนินการโดยให้เจ้าของสุนัข และแมว มาขึ้นทะเบียนประชากรสุนัข และแมว โดยแยกเป็นมีเจ้าของและไม่มีเจ้าของ โดยได้ดำเนินการมาแล้วตั้งแต่ต้นเดือนกุมภาพันธ์ และจะต้องให้แล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน 2561 นี้

login to rate

ระดับความนิยม:

อัพโหลดโดย:  webmaster

วันที่:  4th May 18

จำนวนผู้ฟัง:  21

แสดงความคิดเห็น:  0

เพิ่มเป็นเสียงที่ชื่นชอบ:  0

หมวด:   รายงานข่าวสุขภาวะ

แจ้งเสียงไม่เหมาะสม

เพิ่มเป็นเสียงที่ชื่นชอบ

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ดาวน์โหลดเสียงนี้(5 ดาวน์โหลด)


(สามารถนำโค๊ดนี้ไปแสดงที่เว็บไซต์หรือ MySpace,Friendster,Blogger ของคุณได้!)