รายงานข่าวสุขภาวะ ภาคเหนือ สานใจสานพลัง 30 เมษายน 2561 ตอน พื้นที่เล่นของเด็กในโรงพยาบาล : วิสุทธิ์ เหล็กสมบูรณ์

* * *วิสุทธิ์_เหล็กสมบูรณ์ แม่ฮ่องสอน รายงานข่าวสุขภาวะ_สานใจสานพลัง รายงานข่าวสุขภาวะภาคเหนือ พื้นที่เล่น เด็กปฐมวัย ชาติพันธุ์ สุขภาวะ* * *
Facebook
download

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 11

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 12

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 10

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 13

เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2541 ที่ห้องประชุมโรงพยาบาลปางมะผ้า โครงการพัฒนากลไกการเข้าถึงบริการสุขภาพและเสริมสร้างสุขภาวะผู้หญิงชาติพันธุ์อำเภอปางมะผ้า ได้จัดประชุมคณะทำงานอันประกอบด้วยผู้แทนสตรีชาติพันธุ์หมู่บ้านต่างๆ ผู้แทนจากโรงพยาบาล ฝ่ายสื่อ และฝ่ายวิชาการ เพื่อติดตามความเคลื่อนไหวและคืนข้อมูลเบื้องต้นจากการลงพื้นที่สำรวจข้อมูล เวทีประชุมครั้งนี้เป็นการคืนข้อมูลสถานการณ์สุขภาพและการรักษาพยาบาลของสตรีชาติพันธุ์รวมทั้งข้อเสนอแนะต่างๆจากกลุ่มสตรี ซึ่งหนึ่งในข้อเสนอคือการการพัฒนาพื้นที่เล่นสร้างเสริมสุขภาวะของเด็กปฐมวัยซึ่งสัมพันธ์กับสุขภาวะของผู้หญิงที่มารับบริการที่โรงพยาบาล โดยทางผู้อำนวยการโรงพยาบาลปางมะผ้ายินดีรับข้อเสนอนี้ ไปพัฒนาพื้นที่โรงพยาบาลให้มีสนามเด็กเล่นที่ปลอดภัย สร้างสรรค์ และมีส่วนร่วมของชุมชน พร้อมกันนี้ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยังได้รับมอบเงินบริจาคตั้งต้นจากคณาจารย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในการพัฒนาพื้นที่เล่นสำหรับเด็กดังกล่าวด้วย

login to rate

ระดับความนิยม:

อัพโหลดโดย:  webmaster

วันที่:  1st May 18

จำนวนผู้ฟัง:  25

แสดงความคิดเห็น:  0

เพิ่มเป็นเสียงที่ชื่นชอบ:  0

หมวด:   รายงานข่าวสุขภาวะ

แจ้งเสียงไม่เหมาะสม

เพิ่มเป็นเสียงที่ชื่นชอบ

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ดาวน์โหลดเสียงนี้(5 ดาวน์โหลด)


(สามารถนำโค๊ดนี้ไปแสดงที่เว็บไซต์หรือ MySpace,Friendster,Blogger ของคุณได้!)