รายงานข่าวสุขภาวะ ภาคเหนือ สานใจสานพลัง 29 มีนาคม 2561 ตอน เตรียมพัฒนางานสุขภาวะชุมชนผู้สูงอายุ และแม่วัยใสในกลุ่มชาติพันธุ์ : วิสุทธิ์ เหล็กสมบูรณ์

* * *วิสุทธิ์_เหล็กสมบูรณ์ แม่ฮ่องสอน รายงานข่าวสุขภาวะ_สานใจสานพลัง รายงานข่าวสุขภาวะภาคเหนือ ผู้สูงอายุ แม่วัยใส ตั้งครรภ์ไม่พร้อม ชาติพันธุ์ ปางมะผ้า อนามัยเจริญพันธุ์* * *
Facebook
download

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 5

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 2

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 3

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 4

วันที่ 24 มีนาคม 2561 โครงการพัฒนากลไกการเข้าถึงบริการสุขภาพและเสริมสร้างสุขภาวะผู้หญิงชาติพันธุ์อำเภอปางมะผ้า ได้จัดประชุมคณะทำงานอันประกอบด้วยผู้แทนสตรีชาติพันธุ์หมู่บ้านต่างๆ ผู้แทนจากโรงพยาบาล ฝ่ายสื่อ และฝ่ายวิชาการ เพื่อติดตามความเคลื่อนไหวและคืนข้อมูลเบื้องต้นจากการลงพื้นที่สำรวจข้อมูล เวทีประชุมครั้งนี้ไม่เพียงจะเป็นการคืนข้อมูลในส่วนสถานการณ์สุขภาพและการรักษาพยาบาลของสตรีชาติพันธุ์รวมทั้งข้อเสนอแนะต่างๆจากกลุ่มสตรีเท่านั้น หากผู้เข้าประชุม ยังได้หารือถึงกิจกรรมที่จะช่วยพัฒนาศักยภาพของทีมงาน ซึ่งเมื่อจากการพิจารณาข้อมูลภาคสนาม ที่ประชุมได้ตกลงที่จะให้ความสนใจกับงานสุขภาวะชุมชนผู้สูงอายุ และแม่วัยใสในกลุ่มชาติพันธุ์เพิ่มเข้ามา โดยมองว่าเป็นกิจกรรมที่คณะทำงานน่าจะเข้าไปมีส่วนร่วมกับชุมชนได้ และน่าจะได้รับการตอบรับจากชุมชนเป็นอย่างดี ทั้งนี้จะมีการพัฒนาข้อเสนอโครงการเพื่อนำเสนอต่อแหล่งทุนทั้งนอกและในพื้นที่ต่อไป

login to rate

ระดับความนิยม:

อัพโหลดโดย:  webmaster

วันที่:  29th Mar 18

จำนวนผู้ฟัง:  32

แสดงความคิดเห็น:  0

เพิ่มเป็นเสียงที่ชื่นชอบ:  0

หมวด:   รายงานข่าวสุขภาวะ

แจ้งเสียงไม่เหมาะสม

เพิ่มเป็นเสียงที่ชื่นชอบ

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ดาวน์โหลดเสียงนี้(5 ดาวน์โหลด)


(สามารถนำโค๊ดนี้ไปแสดงที่เว็บไซต์หรือ MySpace,Friendster,Blogger ของคุณได้!)