รายงานข่าวสุขภาวะ ภาคเหนือ สานใจสานพลัง 27 มีนาคม 2561 ตอน เชียงรายเข้มงวดทุกพื้นที่ต้องไม่มีการเผาทุกชนิด : สุนี บุญอนันต์

* * *สุนี_บุญอนันต์ รายงานข่าวสุขภาวะภาคเหนือ รายงานข่าวสุขภาวะสานใจสานพลัง อำเภอแม่สรวย อำเภอเวียงป่าเป้า ห้ามเผา ไฟป่า หมอกควัน หมอกควันไฟป่า งานป้องกันไฟป่าและหมอกควัน ภาสกร_บุญญลักษม์* * *
Facebook
download

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 5

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 3

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 10

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 8

เข้มงวดทุกระยะห้ามเผาเด็ดขาด พร้อมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและอาสาป้องกันไฟป่าในพื้นที่อำเภอแม่สรวย และอำเภอเวียงป่าเป้า

จังหวัดเชียงราย ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงานป้องกันไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่เสี่ยงของอำเภอแม่สรวย และอำเภอเวียงป่าเป้า ช่วง 60 วัน ห้ามเผาเด็ดขาดเข้มงวดทุกพื้นที่ต้องไม่มีการเผาทุกชนิด

เมื่อเวลา 10.00 น. ของวันที่ 22 มี.ค. 2561 นายภาสกร บุญญลักษม์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่อำเภอเวียงป่าเป้า และอำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นพื้นที่เสี่ยงอาจเกิดไฟป่าและตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงานด้านป้องกันไฟป่าและหมอกควันช่วง 60 วัน ห้ามเผาเด็ดขาดทุกชนิด ระหว่างวันที่ 12 ก.พ. ถึง 12 เม.ย. 61 นี้ ตามมาตรการและประกาศจังหวัดเชียงราย และมอบแนวทางปฏิบัติในการป้องกันและควบคุมไฟป่าแบบบูรณาการโดยมีนายอนันต์ สมุทรารินทร์ นายอำเภอแม่สรวย ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาสาป้องกันไฟป่า และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อรับมอบแนวทาง โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ได้กล่าวชื่นชมการบูรณาการร่วมทุกฝ่ายทุกหน่วยงานที่ช่วยกันสอดส่องเข้มงวดจนสามารถไม่ให้เกิดจุดความร้อนในพื้นที่ และไม่ให้มีการเผาทุกชนิด โดยขอให้ทุกหน่วยปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดและเข้มงวดต่อไป พร้อมกันนี้ได้ลงพื้นที่หมู่บ้านป่าซ้อแสนพงษ์ ต.ศรีถ้อย อ.แม่สรวย ซึ่งเป็นหมู่บ้านบริวารของบ้านอายีโกะ เป็นพื้นที่ภูเขาสูงชันสลับเทือกเขาเขตติดต่อระหว่างอำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย และอำเภอไชยปราการ จ.เชียงใหม่ พื้นที่ดังกล่าวเป็นลักษณะภูเขาและทำไร่เลื่อนลอย ทำการเกษตรตามฤดูกาลและพืชใช้น้ำน้อยและพืชเศรษฐกิจในพื้นถิ่น และต้องแผ้วถางป่าทำการเกษตรเป็นประจำทุกปี จึงได้มีการขอความร่วมมือทุกพื้นที่ห้ามเผาเด็ดขาด และฝากนักข่าวสุขภาวะช่วยประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจถึงผลกระทบ จากการเผาป่าซึ่งเป็นปัญหาสำคัญของหมอกควันไฟในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย ความรุนแรงของปัญหาโดยทั่วไปจะปรากฏชัดเจนในช่วงหน้าแล้ง (เดือนธันวาคม – เดือนเมษายน) มักพบการเพิ่มสูงขึ้นของปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก เนื่องจากความแห้งแล้ง ส่งผลให้เกิดการเพิ่มขึ้นของไฟป่า ประกอบกับช่วงเวลาดังกล่าว เกษตรกร จะทำการเผาเศษวัสดุ เพื่อเตรียมพื้นที่สำหรับทำการเกษตรในช่วงฤดูฝน ซึ่งมีสภาพอากาศที่แห้งและนิ่ง ทำให้ฝุ่นละอองที่เกิดขึ้นสามารถแขวนลอยอยู่ในบรรยากาศได้นาน ประกอบกับมีฝนตกน้อยทำให้การชะล้างหมอกควัน หรือฝุ่นที่แขวนลอยอยู่ในอากาศเป็นไปได้น้อย ซึ่งปัญหาเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อธุรกิจการท่องเที่ยวและการบริการ รวมถึงการจราจรทั้งทางบกและทางอากาศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในพื้นที่โดยตรง ซึ่งกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ เด็ก คนชรา ผู้ป่วยโรคภูมิแพ้ หอบหืด โรคหัวใจ โรคปอด เมื่อมีอาการผิดปกติหลังจากสูดดมหมอกควัน ควรรีบไปพบแพทย์ทันที และติดตามรับฟังข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิด เพื่อให้เกิดความเข้าใจ และปฎิบัติได้อย่างถูกต้องต่อไป
สุนี บุญอนันต์ นักข่าวสุขภาวะ ภาคเหนือ รายงาน

login to rate

ระดับความนิยม:

อัพโหลดโดย:  webmaster

วันที่:  29th Mar 18

จำนวนผู้ฟัง:  29

แสดงความคิดเห็น:  0

เพิ่มเป็นเสียงที่ชื่นชอบ:  0

หมวด:   รายงานข่าวสุขภาวะ

แจ้งเสียงไม่เหมาะสม

เพิ่มเป็นเสียงที่ชื่นชอบ

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ดาวน์โหลดเสียงนี้(5 ดาวน์โหลด)


(สามารถนำโค๊ดนี้ไปแสดงที่เว็บไซต์หรือ MySpace,Friendster,Blogger ของคุณได้!)