รายงานข่าวสุขภาวะ ภาคเหนือ สานใจสานพลัง 22 มีนาคม 2561 ตอน เครือข่ายทางธุรกิจท่องเที่ยว 5 เชียง ร่วมลงนามฯขับเคลื่อนการท่องเที่ยว “เน้น สู่ชุมชน”ที่เชียงราย : อิสระ บุญอนันต์

* * *อิสระ_บุญอนันต์ รายงานข่าวสุขภาวะภาคเหนือ รายงานข่าวสุขภาวะ_สานใจสานพลัง เชียงใหม่ เชียงราย เชียงตุง เชียงรุ้ง เชียงทอง ธุรกิจท่องเที่ยว ลุ่มน้ำโขง* * *
Facebook
download

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 5

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 2

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 3

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 4

ภาคีเครือข่ายการมีส่วนร่วมในพื้นที่ และภาคีท่องเที่ยว 5 เชียง 4 ประเทศ ไทย- จีน – ลาว –พม่า ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือสนับสนุนธุรกิจท่องเที่ยว “เน้น สู่ชุมชน”ที่เชียงราย
เครือข่ายทางธุรกิจท่องเที่ยว 5 เชียง (เชียงใหม่ เชียงราย เชียงตุง เชียงรุ้ง และเชียงทอง) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการขับเคลื่อนการท่องเที่ยว กระจายรายได้สู่ท้องถิ่น อนุรักษ์วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม สร้างมัคคุเทศน์เยาวชน เพิ่มรายได้สู่ชุมชน และเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวสู่เขตอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ที่จังหวัดเชียงราย

เมื่อเวลา 09.00น.ของวันที่ 16 มี.ค. 2561 ที่โรงแรมเวียงอินทร์ ริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท อำเภอเมืองเชียงราย นายสมบูรณ์ ศิริเวช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นายกิตติ ทิศสกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชียงราย และเครือข่ายทางธุรกิจท่องเที่ยวจาก สปป.ลาว จีน และเมียนมาร์ ทำพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือสนับสนุนธุรกิจท่องเที่ยว ในการขับเคลื่อนการท่องเที่ยว ได้แก่ (เชียงใหม่-เชียงราย-เชียงตุง-เชียงรุ้ง-เชียงทอง)เพื่อแสดงความร่วมมือในการสนับสนุนการขับเคลื่อนเครือข่ายทางธุรกิจท่องเที่ยว เพื่อส่งเสริมศักยภาพจังหวัดเชียงรายเป็น destination ในการเดินทางสู่ 5 เชียง เกิดการส่งเสริมพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวตามศักยภาพทางภูมิศาสตร์ และสร้างเครือข่ายทางการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวและการท่องเที่ยวชุมชนในเส้นทางเศรษฐกิจ ก่อให้เกิดการจับคู่ธุรกิจทางท่องเที่ยวและบริการในอาณาเขต 5 เชียง กระจายรายได้สู่ท้องถิ่น และเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวสู่เขตอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง โดยมีความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมด้านการท่องเที่ยว พัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวที่ตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยว และเป็นการพัฒนาตามศักยภาพภูมิศาสตร์ร่วมเป็นคู่ค้าธุรกิจทางท่องเที่ยวและบริการในอาณาเขต 4 ประเทศ ไทย- จีน – พม่า – ลาว ตลอดจนความร่วมมือกันในการแลกเปลี่ยนและสนับสนุนบุคลากรด้านการท่องเที่ยวให้เกิดการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่ ด้วยการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ซึ่งมีการตกลงเป็นรายกิจกรรมไป โดยสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชียงรายจะเป็นผู้ประสานงาน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของแต่ละกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวในพื้นที่ 5 เชียง 4 ประเทศ นายอารุณ มูลชนะ นายกสมาคมเศรษฐกิจสร้างสรรค์การท่องเที่ยววัฒนธรรมเชียงราย และประธานเครือข่ายสมุนไพรแห่งประเทศไทย Thai herb ได้กล่าวกับนักข่าวสุขภาวะว่า บางโอกาสในการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพผู้ประกอบการไทยเรามีโอกาสเปิดบูธสมุนไพรไทย เป็นสมุนไพรที่มีคุณภาพติดอันดับโลก ไปแสดงในประเทศต่างๆได้ด้วย เพราะเป็นสมุนไพรที่ได้รับการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ถูกต้องตามกฎหมาย ได้รับการส่งเสริมช่องทางการตลาดทั้งในและต่างประเทศจากกระทรวงพาณิชย์ด้วย.

login to rate

ระดับความนิยม:

อัพโหลดโดย:  webmaster

วันที่:  28th Mar 18

จำนวนผู้ฟัง:  30

แสดงความคิดเห็น:  0

เพิ่มเป็นเสียงที่ชื่นชอบ:  0

หมวด:   รายงานข่าวสุขภาวะ

แจ้งเสียงไม่เหมาะสม

เพิ่มเป็นเสียงที่ชื่นชอบ

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ดาวน์โหลดเสียงนี้(4 ดาวน์โหลด)


(สามารถนำโค๊ดนี้ไปแสดงที่เว็บไซต์หรือ MySpace,Friendster,Blogger ของคุณได้!)