รายงานข่าวสุขภาวะ ภาคเหนือ สานใจสานพลัง 6 มีนาคม 2561 ตอน เชียงรายคุมเข้ม สร้างความรู้ให้ประชาชน ถึงพิษภัยโรคพิษสุนัขบ้า : สุนี บุญอนันต์

* * *สุนี_บุญอนันต์ รายงานข่าวสุขภาวะภาคเหนือ รายงานข่าวสุขภาวะสานใจสานพลัง กรมปศุสัตว์ โรคพิษสุนัขบ้า วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า นพพร_มหากันธา เขตโรคระบาด* * *
Facebook
download

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 1

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 1

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 3

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 6

กรมปศุสัตว์ ประกาศเขตโรคระบาดพิษสุนัขบ้า 13 จังหวัด เชียงรายคุมเข้ม สร้างความรู้ให้ประชาชน ถึงพิษภัยโรคพิษสุนัขบ้า

กรมปศุสัตว์ประกาศเขตโรคระบาดพิษสุนัขบ้า 13 จังหวัด ซึ่งถูกจัดเป็นพื้นที่สีแดง เนื่องจากอยู่ในขั้นน่าเป็นห่วง หนึ่งในนั้นมีจังหวัดเชียงรายอยู่ด้วย ดังนั้น เมื่อเวลา 10.00 เศษ ของวันที่ 3 มีนาคม 2561 นายนพพร มหากันธา ปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย กล่าวกับนักข่าวสุขภาวะว่า ขณะนี้ได้ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ทุกแห่งใน 18 อำเภอของจังหวัดเชียงราย ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดย อปท.สนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อวัคซีน และเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดและอำเภอทำการฉีดวัคซีนให้กับสุนัขและแมว โดยเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา เนื่องจากจังหวัดเชียงรายเป็นจุดที่พบโรคใน 4 หมู่บ้าน ที่อำเภอแม่สาย และอำเภอแม่ฟ้าหลวง ซึ่งสถานการณ์ของโรคได้คลี่คลายแล้ว แต่ยังต้องมีการเฝ้าระวัง และรณรงค์ให้ความรู้ในเรื่องพิษภัยของโรคพิษสุนัขบ้าให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่อง โดยประชาสัมพันธ์ผ่านชุมชน และฝากประชาสัมพันธ์ ผ่านเครือข่ายสื่อสถานีวิทยุและโทรทัศน์สุขภาพแห่งชาติด้วย รวมทั้งดำเนินการทำหมันและตอน เพื่อลดจำนวนประชากรสุนัขและแมว

ในส่วนของอำเภอที่มีเขตติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน ทำให้การควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเป็นไปด้วยความยากลำบาก เนื่องจากสุนัขและแมวสามารถข้ามผ่านแดนตามเจ้าของมา ได้มีการประสานไปยังผู้นำหมู่บ้านที่มีเขตติดต่อกัน ให้นำสุนัขและแมวมาทำการฉีดวัคซีนป้องกัน เนื่องจากปัญหาที่เกิดขึ้นในจังหวัดเชียงรายมาจากสุนัขที่ข้ามแดนไปมา ซึ่งภายในสัปดาห์หน้ามีกำหนดดำเนินการ เป้าหมายฉีดวัคซีนสุนัขและแมว ประมาณ 400 ตัว โดยในปีที่ผ่านมาได้ดำเนินการลักษณะเช่นนี้กับหมู่บ้านในแขวงบ่อแก้ว สปป ลาว และสหภาพเมียนม่า หรือพม่า. ช่วยป้องกันปัญหานี้ลงได้

ทั้งนี้ กรมปศุสัตว์ได้มีประกาศแล้วว่าในเดือนเมษายนนี้ จะมีการประชาสัมพันธ์ในเชิงรุกอย่างเข้มข้น เพื่อสร้างการตระหนักรู้เกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายต่างๆ แก่ประชาชน โดยให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ ซึ่งกรมปศุสัตว์จะเริ่มต้นการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป การดำเนินการดังกล่าวจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากสื่อมวลชนทุกภาคส่วน โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะต้องเร่งรัด สำรวจและขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว เร่งรัดการจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าที่มีคุณภาพให้สอดคล้องกับจำนวนสุนัขและแมวที่มีอยู่ในพื้นที่ รวมถึงความร่วมมือในการดำเนินการตามนโยบาย มาตรการ และแนวทางการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคของกรมปศุสัตว์ต่อไป
สุนี บุญอนันต์ นักข่าวสุขภาวะ ภาคเหนือ รายงาน

login to rate

ระดับความนิยม:

อัพโหลดโดย:  webmaster

วันที่:  9th Mar 18

จำนวนผู้ฟัง:  35

แสดงความคิดเห็น:  0

เพิ่มเป็นเสียงที่ชื่นชอบ:  0

หมวด:   รายงานข่าวสุขภาวะ

แจ้งเสียงไม่เหมาะสม

เพิ่มเป็นเสียงที่ชื่นชอบ

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ดาวน์โหลดเสียงนี้(5 ดาวน์โหลด)


(สามารถนำโค๊ดนี้ไปแสดงที่เว็บไซต์หรือ MySpace,Friendster,Blogger ของคุณได้!)