รายงานข่าวสุขภาวะ ภาคเหนือ สานใจสานพลัง 1 มีนาคม 2561 ตอน ประชาชนทั่วทุกสารทิศหลั่งไหลร่วมเดินจาริกฯ : อิสระ บุญอนันต์

* * *อิสระ_บุญอนันต์ รายงานข่าวสุขภาวะภาคเหนือ รายงานข่าวสุขภาวะ_สานใจสานพลัง ครูบาเจ้าศรีวิชัย พระธาตุดอยตุง พระเทพสิทธินายก นครนาคพันธ์โยนกชัยบุรี ดอยดินแดง ดอยตุง* * *
Facebook
download

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 1

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 1

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 1

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 1

เครือข่ายการมีส่วนร่วมในพื้นที่ จ.เชียงราย และประชาชนทั่วทุกสารทิศหลั่งไหลร่วมเดินจาริกแสวงบุญตามรอยครูบาเจ้าศรีวิชัย นักบุญแห่งล้านนาสู่พระธาตุดอยตุง

คณะศรัทธาประชาชนทั่วทุกสารทิศ พร้อมใจกันร่วมเดินจาริกแสวงบุญตามรอยครูบาเจ้าศรีวิชัย ซึ่งเป็นอดีตนักบุญแห่งล้านนา ระยะทางเดินเท้า จำนวน 9 กิโลเมตร ลัดเลาะไปตามทางเดินจนถึงพระธาตุดอยตุง เป็นสถานที่สักการะของชาวพุทธศาสนา ซึ่งเป็นการสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมดั้งเดิม ตั้งแต่บรรพบุรุษเป็นต้นมา

เมื่อเวลาประมาณ 09.00 น. ของวันพุธที่ 28 ก.พ. 2561 พระเทพสิทธินายก เจ้าคณะจังหวัดเชียงราย ประธานฝ่ายสงฆ์ นายสมบูรณ์ ศิริเวช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ประธานฝ่ายฆราวาส นายสมศักดิ์ คณาคำ นายอำเภอแม่สาย พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ นำคณะศรัทธาประชาชน นักเรียน นักศึกษา ทุกภาคส่วน ประกอบพิธีทางศาสนาก่อนปล่อยขบวนเดินจาริกแสวงบุญตามรอยครูบาเจ้าศรีวิชัย ในงานประเพณีนมัสการและสรงน้ำพระธาตุดอยตุง ประจำปี 2561 “2,000 ปีสืบมา หกเป็ง ล่องฟ้า ไหว้สาพระธาตุดอยตุง” ที่บริเวณภายในวัดศาลาเชิงดอย ตำบลห้วยไคร้ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย มีประชาชนแต่งกายด้วยชุดขาว ชุดชนเผ่า และชุดประจำของแต่ละชุมชน ร่วมกิจกรรมจำนวนมาก

สำหรับพิธีเดินจาริกแสวงบุญตามรอยครูบาเจ้าศรีวิชัย ครั้งนี้เป็นการเดินเท้าในระยะทางรวมทั้งสิ้น 9 กิโลเมตร ลัดเลาะไปตามป่าเขาตามทางเดินเพื่อไปสู่พระธาตุดอยตุง ที่ตั้งอยู่ตำบลห้วยไคร้ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ลักษณะทั่วไปเป็นเขาสูงชัน เป็นสถานที่สำคัญทางพระพุทธศาสนา สร้างมาแต่โบราณกาลและเป็นหลักฐานแรกที่พระพุทธศาสนาเข้ามาประดิษฐานในล้านนา ตามประวัติกล่าวไว้ว่าพระมหากัสสะปะเถระได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ ส่วนพระธาตุรากขวัญเบื้องซ้าย หรือกระดูกเถระ ไหปลาร้าข้างซ้ายขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า มามอบถวายแด่พระเจ้าอุชุตราชเจ้าผู้ครองนครนาคพันธ์โยนกชัยบุรี รัชกาลที่ ๙ แห่งราชวงค์สิงหนาวัติ เป็นประธานบรมสารีริกธาตุ ณ ดอยดินแดง หรือ ดอยตุง ในปัจจุบัน เมื่อแรกก่อสร้างพระสถูปเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุบรรจุพระธาตุ ได้ทำธงตะขาบ หรือภาษาพื้นเมืองเรียกว่า ตุง ใหญ่ ยาว หลายพันวา ปักไว้บนยอดดอยดินแดงคู่กับพระธาตุ ตุงขนาดมหึมานี้ ได้ทอดร่มเงาปกคลุมบ้านเมืองที่ตั้งอยู่บนที่ราบเบื้องล่างให้มีความร่มเย็น ยอดเขาอันเป็นที่ตั้งองค์พระธาตุ จึงได้รับการเรียกสืบต่อกันมาว่า ดอยตุง
อิสระ บุญอนันต์ นักข่าวสุขภาวะ ภาคเหนือ รายงาน

login to rate

ระดับความนิยม:

อัพโหลดโดย:  webmaster

วันที่:  9th Mar 18

จำนวนผู้ฟัง:  31

แสดงความคิดเห็น:  0

เพิ่มเป็นเสียงที่ชื่นชอบ:  0

หมวด:   รายงานข่าวสุขภาวะ

แจ้งเสียงไม่เหมาะสม

เพิ่มเป็นเสียงที่ชื่นชอบ

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ดาวน์โหลดเสียงนี้(4 ดาวน์โหลด)


(สามารถนำโค๊ดนี้ไปแสดงที่เว็บไซต์หรือ MySpace,Friendster,Blogger ของคุณได้!)