รายงานข่าวสุขภาวะ ภาคเหนือ สานใจสานพลัง 28 กุมภาพันธ์ 2561 ตอน การจัดการสุขภาวะคนพิการ ชุมชนปางหมู อยู่หลีกิ๋นหวาน : วิสุทธิ์ เหล็กสมบูรณ์

* * *วิสุทธิ์_เหล็กสมบูรณ์ แม่ฮ่องสอน รายงานข่าวสุขภาวะ_สานใจสานพลัง รายงานข่าวสุขภาวะภาคเหนือ คนพิการ ธรรมนูญสุขภาพ สุขภาวะ* * *
Facebook
download

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 1

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 1

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 1

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 1

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมหมู่บ้าน วัดปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วมได้จัดเวที สานงาน สร้างความเข้าใจ เพื่อบรรลุเป้าหมายร่วม "ชุมชนสุขภาวะ" หรือชุมชนปางหมู อยู่หลี กิ๋นหวาน โดยเชิญแกนนำชุมชน ตลอดจนหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม โดยใช้รูปแบบวิธีการจัดทำธรรมนูญสุขภาพชุมชน ซึ่งในงานนี้ได้มีการพูดถึงปัญหาคนพิการ และได้บรรจุเรื่องคนพิการไว้ในร่างธรรมนูญดังกล่าว นอกจากนี้ ยังได้ลงพื้นที่หาแนวทางการพัฒนารายได้แก่คนพิการในรูปแบบต่างๆ อีกด้วย

login to rate

ระดับความนิยม:

อัพโหลดโดย:  webmaster

วันที่:  5th Mar 18

จำนวนผู้ฟัง:  24

แสดงความคิดเห็น:  0

เพิ่มเป็นเสียงที่ชื่นชอบ:  0

หมวด:   รายงานข่าวสุขภาวะ

แจ้งเสียงไม่เหมาะสม

เพิ่มเป็นเสียงที่ชื่นชอบ

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ดาวน์โหลดเสียงนี้(5 ดาวน์โหลด)


(สามารถนำโค๊ดนี้ไปแสดงที่เว็บไซต์หรือ MySpace,Friendster,Blogger ของคุณได้!)