รายงานข่าวสุขภาวะ ภาคเหนือ สานใจสานพลัง 26 กุมภาพันธ์ 2561 ตอน การจัดการปัญหาวัยรุ่นตั้งครรภ์ไม่พร้อมที่อำเภอปางมะผ้า : วิสุทธิ์ เหล็กสมบูรณ์

* * *วิสุทธิ์_เหล็กสมบูรณ์ แม่ฮ่องสอน รายงานข่าวสุขภาวะ_สานใจสานพลัง รายงานข่าวสุขภาวะภาคเหนือ ตั้งครรภ์ไม่พร้อม คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ ปางมะผ้า พชอ.* * *
Facebook
download

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 1

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 1

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 1

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 1

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) อำเภอปางมะผ้า ได้จัดประชุมประจำเดือนขึ้นเพื่อรับรู้สถานการณ์ตลอดจนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หนุนเสริมกันระหว่างโครงการต่างๆในอำเภอปางมะผ้า ซึ่ง ประเด็นวัยรุ่นตั้งครรภ์ไม่พร้อม เป็นเรื่องหนึ่งที่มีการหยิบยกขึ้นมา ปัจจุบันปางมะผ้ายังคงมีปัญหาเหล่านี้อยู่ และในปีนี้ ได้มีโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาแบบมีส่วนร่วมในเรื่องดังกล่าวเข้ามาเพิ่มเติม โดยมุ่งเน้นปัจจัยทางด้านสังคมวัฒนธรรมที่เป็นเงื่อนไขของสตรีกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ทั้งนี้โครงการจะแล้วเสร็จในปลายปี 2562 คาดว่าจะช่วยสร้างการมีส่วนร่วมและการทำงานบนฐานความเข้าใจวิธีคิดของสตรีชาติพันธุ์ วัฒนธรรมที่หลากหลาย บูรณาการความรู้ และพัฒนากลไกกับการแพทย์สมัยใหม่จนเกิดเป็นพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงได้

login to rate

ระดับความนิยม:

อัพโหลดโดย:  webmaster

วันที่:  5th Mar 18

จำนวนผู้ฟัง:  21

แสดงความคิดเห็น:  0

เพิ่มเป็นเสียงที่ชื่นชอบ:  0

หมวด:   รายงานข่าวสุขภาวะ

แจ้งเสียงไม่เหมาะสม

เพิ่มเป็นเสียงที่ชื่นชอบ

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ดาวน์โหลดเสียงนี้(4 ดาวน์โหลด)


(สามารถนำโค๊ดนี้ไปแสดงที่เว็บไซต์หรือ MySpace,Friendster,Blogger ของคุณได้!)