รายงานข่าวสุขภาวะ ภาคอีสาน สานใจ สานพลัง 23 กุมภาพันธ์ 2561 ตอน งานมหกรรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านไทย : วิชิตชนม์ ทองชน

* * *วิชิตชนม์_ทองชน รายงานข่าวสุขภาวะ_สานใจสานพลัง รายงานข่าวสุขภาวะภาคอีสาน การแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านไทย การแพทย์ทางเลือก เกียรติภูมิ_วงศ์รจิต กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สุชัย_บุตรสาระ พอ.สว.* * *
Facebook
download

สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น จัดงานมหกรรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านไทย

เมื่อวันที่16 กุมภาพันธ์ 2561 นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกและ ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ร่วมเปิด งานมหกรรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านไทย ปีที่ 10 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ งานมหกรรม แพทย์แผนไทยอีสาน สืบสานภูมิปัญญา พัฒนาตามรอยพ่อ จัด ณ ขอนแก่นฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซ่าขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น มีการมอบใบประกาศให้กับหมอพื้นบ้านด้วย สำหรับการจัดงานมหกรรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้าน ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น ประสบการณ์ นำเสนอองค์ความรู้ งานวิจัย นวัตกรรมที่ทันสมัยและเป็นประโยชน์ ในงานมีการนำภูมิปัญญาพื้นบ้านหรือที่เราเรียกกันว่าศาสตร์ หรือปราชญ์ชาวบ้านมารรวมไว้ในจุดเดียว การจัดงานครั้งนี้มีการนำมาแสดงและให้บริการกับผู้ที่รักษ์สุขภาพและผู้ที่รักในความเป็นภูมิปัญญาประจำถิ่น ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสมาธิบำบัด,กัวซา หรือแม้กระทั่งในเรื่องของการฝังเข็ม ทั้งหมดนำมารวมกันที่นี่เป็นการนำเสนอภูมิปัญญาไทยที่ก้าวไกลสู่การเป็นมรดกโลกต่อไปในอนาคตโดยแยกพื้นที่จัดงานออกเป็น 8 พื้นที่หลักเพื่อให้ผู้ที่รักษ์สุขภาพนั้นสามารถเข้ารับบริการทางการแพทย์หรือขอรับคำปรึกษาได้โดยตรง อย่างไรก็ตามยังคงมีการนำผลงานวิจัยผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย ที่น่าสนใจมาจัดแสดงด้วยและคัดสรรผลงานในภาคอีสาน20 จังหวัด สำหรับงานมหกรรมแพทย์แผนไทยอีสาน สืบสานภูมิปัญญา พัฒนาตามรอยพ่อ จัดระหว่างวันที่ 16 – 20 กุมภาพันธ์ 2561 ก็ขอเชิญผู้ที่สนใจ ผู้ที่รักษ์สุขภาพ รวมไปถึงนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติเข้าร่วมงานได้

ขอนแก่นออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่

เมื่อวันที่16 ก.พ. 61 นายสุชัย บุตรสาระ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดปฏิบัติการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. และโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงเรียนบ้านสว่างสิริพัฒนา หมู่ที่ 1 ตำบลป่าหวายนั่ง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น โดยงานนี้มีส่วนราชการในจังหวัดขอนแก่นไปออกบูทหลายร้อยหน่วยงานเพื่อให้บริการกับประชาชนในเขตอำเภอบ้านฝาง และอำเภอใกล้เคียง ในงานมีการมอบถุงยังชีพให้ผู้เดือดร้อนยากไร้ มอบชุดนักเรียน มอบทุนการศึกษา มอบพันธุ์ปลาให้กับชุมชนต่างๆ พร้อมทั้งมอบกรรมสิทธิ์ที่ดิน สปก. 4 - 01 มีแจกพันธุ์ไม้ แนะนำอาชีพ บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน การให้ความรู้เรื่องกฏหมายแรงงาน การเปิดศูนย์ดำรงธรรมเคลื่อนที่รับการร้องเรียนจากประชาชนที่เดือดร้อน ให้บริการทำหมันฉีดวัคซีนสุนัขป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าด้วย ในงานยังมีการจำหน่ายสินค้าของดี ตลาดนัดประชารัฐ ลดแลก แจกแถม สินค้าชุมชน ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจระดับชุมชนสร้างความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน นอกจากนั้นทางหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.และหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่จากโรงพยาบาลศรีนครินทร์ โรงพยาบาลขอนแก่น โรงพยาบาลชุมชน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและ อสม.มาให้การรักษาพยาบาลราษฎรที่เจ็บป่วยในพื้นที่ห่างไกล เพื่อบริการด้านสาธารณสุขให้ประชาชนอย่างทั่วถึง ซึ่งโครงการนี้มีประชาชนมารับบริการจำนวนมาก

login to rate

ระดับความนิยม:

อัพโหลดโดย:  webmaster

วันที่:  23rd Feb 18

จำนวนผู้ฟัง:  27

แสดงความคิดเห็น:  0

เพิ่มเป็นเสียงที่ชื่นชอบ:  0

หมวด:   รายงานข่าวสุขภาวะ

แจ้งเสียงไม่เหมาะสม

เพิ่มเป็นเสียงที่ชื่นชอบ

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ดาวน์โหลดเสียงนี้(3 ดาวน์โหลด)


(สามารถนำโค๊ดนี้ไปแสดงที่เว็บไซต์หรือ MySpace,Friendster,Blogger ของคุณได้!)