รายงานข่าวสุขภาวะ ภาคอีสาน สานใจ สานพลัง 21 กุมภาพันธ์ 2561 ตอน เปิดศูนย์ปฏิบัติการยุติวัณโรคเขตอีสานล่าง : วิชิตชนม์ ทองชน

* * *วิชิตชนม์_ทองชน รายงานข่าวสุขภาวะ_สานใจสานพลัง รายงานข่าวสุขภาวะภาคอีสาน วัณโรค อีสานตอนล่าง กรมควบคุมโรค สุวรรณชัย_วัฒนายิ่งเจริญชัย ศูนย์ปฏิบัติการยุติวัณโรคแห่งชาติ ไข้หวัดใหญ่* * *
Facebook
download

ที่โรงแรมสุนีย์แกรนด์ จังหวัดอุบลราชธานี นายแพทย์ สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ร่วมประชุมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในเขตสุขภาพที่ 10 รวมทั้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง และเจ้าหน้าที่เรือนจำในพื้นที่ 5 จังหวัดอีสานตอนล่าง เพื่อร่วมค้นหา กักกัน และรักษาผู้ป่วยวัณโรค ซึ่งปี 2560 พบผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ทุกประเภทในพื้นที่ 5 จังหวัดอีสานตอนล่างจำนวน 5,613 คน คิดเป็นอัตราการค้นพบร้อยละ 71 ของค่าประมาณการผู้ป่วย 7,900 คน มีอัตราการเสียชีวิตถึงร้อยละ 7 ซึ่งต้องเร่งค้นหาผู้ป่วยมารักษาให้ครอบคลุมตามเป้าหมายดำเนินงานวัณโรคของประเทศ

นายแพทย์ สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 12 กันยายน 2560 เห็นชอบในหลักการแผนปฏิบัติการระดับชาติ ด้านการต่อต้านวัณโรค พ.ศ. 2560-2564 โดยมีเป้าหมายลดอุบัติการณ์ของโรควัณโรคลงร้อยละ 12.5 ต่อปี กระทรวงสาธารณสุขจึงกำหนดให้หน่วยงานสาธารณสุขทุกระดับดำเนินการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการยุติวัณโรคแห่งชาติขึ้น และร่วมมือกับหน่วยงานนอกกระทรวง อาทิ เรือนจำ เพื่อค้นหาผู้ป่วย ลดปัญหาวัณโรคในประเทศไทยเหลือน้อยที่สุด สำหรับปีนี้ กรมควบคุมโรคได้ตั้งเป้าหมายค้นหาผู้ป่วยวัณโรคในกลุ่มเสี่ยง เช่น ผู้สัมผัสโรค ผู้ต้องขังในเรือนจำ ผู้สูงอายุมากกว่า 65 ปี ผู้ติดเชื้อเอชไอวี ผู้ป่วยเบาหวาน แรงงานข้ามชาติ และบุคลากรสาธารณสุข ให้ครอบคลุมร้อยละ 90 เพื่อเพิ่มอัตราการรักษาผู้ป่วยรายใหม่ให้ได้ตามเป้าหมายกว่าร้อยละ 90 เพราะโรคนี้สามารถรักษาให้หายขาดได้ เพียงรับประทานยาต่อเนื่องประมาณ 6 เดือน ส่วนผู้ที่ยังไม่ป่วยไม่ควรเข้าใกล้ผู้ป่วย เพราะสามารถติดต่อกันได้ง่ายจากการไอ หรือจามรดกัน

อธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวว่า ช่วงอากาศหนาวเย็น เชื้อโรคเจริญเติบโตได้ดี มักเจ็บป่วยไข้หวัดใหญ่ โดยปีที่ผ่านมาพบผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่จากการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศมากเกือบ 2 แสนคน แค่ปีนี้เพียงเดือนเดียวมีผู้ป่วยแล้วเกือบ 10,000 คน จึงมีแนวโน้มจะมีผู้ป่วยจากสภาพอากาศหนาวเย็นไม่น้อยกว่าปีที่ผ่านมา นอกจากนี้ ยังมีโรคมือ เท้า ปาก และอุจาระร่วง สิ่งที่เป็นอันตรายอย่างยิ่งคือ การใช้เครื่องทำน้ำอุ่นในระบบก๊าซหุงต้มที่ไม่ได้มาตรฐาน ทำให้เกิดก๊าซรั่วจนมีผู้ป่วยและผู้เสียชีวิต สำหรับสิ่งต้องห้ามอีกอย่างคือ การดื่มสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์แก้หนาวแล้วไปอยู่ในที่โล่งแจ้ง ทำให้เสียชีวิตเหมือนที่ปรากฏเป็นข่าวนอนหนาวตายได้ จากอากาศหนาวในรอบสัปดาห์นี้มีผู้เสียชีวิตนอนหนาวตายกลางสวนยางพาราในพื้นที่ตำบลกระโสบ อ.เมืองอุบลราชธานี เมื่อกลางดึกวันที่ 7ก.พ.แล้ว 1 ราย

login to rate

ระดับความนิยม:

อัพโหลดโดย:  webmaster

วันที่:  21st Feb 18

จำนวนผู้ฟัง:  34

แสดงความคิดเห็น:  0

เพิ่มเป็นเสียงที่ชื่นชอบ:  0

หมวด:   รายงานข่าวสุขภาวะ

แจ้งเสียงไม่เหมาะสม

เพิ่มเป็นเสียงที่ชื่นชอบ

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ดาวน์โหลดเสียงนี้(4 ดาวน์โหลด)


(สามารถนำโค๊ดนี้ไปแสดงที่เว็บไซต์หรือ MySpace,Friendster,Blogger ของคุณได้!)