รายงานข่าวสุขภาวะ ภาคเหนือ สานใจสานพลัง (แม่ฮ่องสอน) 11 มกราคม 2561 ตอน พัฒนาสื่อสาธารณะเพื่อขับเคลื่อนประเด็นสุขภาวะ : วิสุทธิ์ เหล็กสมบูรณ์

* * *วิสุทธิ์_เหล็กสมบูรณ์ แม่ฮ่องสอน รายงานข่าวสุขภาวะ_สานใจสานพลัง รายงานข่าวสุขภาวะภาคเหนือ สื่อสาธารณะ สุขภาวะชาวนา ความมั่นคงทางอาหาร การจัดการภัยพิบัติ นักข่าวพลเมือง* * *
Facebook
download

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 5

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 3

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 3

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 4

วันที่ 1 -2 ธันวาคม 2560 ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ 1-2 องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท. หรือ ไทยพีบีเอส) องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ร่วมกับสภาผู้ชมผู้ฟังรายการไทยพีบีเอส ได้กำหนดให้มีการประชุมสมัชชาเครือข่ายเพื่อนสื่อสาธารณะ ระดับชาติ ประจำปี 2560 ในหัวข้อ “ก้าวสู่ปีที่ 10 สื่อสาธารณะกับการสื่อสารเพื่อสังคมไทย”ขึ้น เพื่อเป็นการรวบรวมข้อเสนอและความคิดเห็นจากผู้ชมและผู้ฟังจากทุกภูมิภาคของประเทศ นำไปสู่การพัฒนารายการและนำเสนอข้อเสนอเชิงนโยบายแบบมีส่วนร่วมสู่การก้าวสู่สื่อสาธารณะในยุค 4.0 ในงานมีแบ่งกลุ่มย่อยระดมความคิดเห็นเพื่อพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายต่อ ส.ส.ท. 4 หัวข้อ ได้แก่ กลไกการมีส่วนร่วมจากเครือข่ายสู่หุ้นส่วนดำเนินงานของ ส.ส.ท. , มิติของการใช้ประโยชน์จากสื่อสาธารณะ บทบาทการสร้างนักสื่อสารสาธารณะระดับชุมชนและสังคม พื้นที่กลางการสื่อสารเพื่อประโยชน์สาธารณะ ซึ่งเป็นการทบทวนการทำงานและความจำเป็นของการมีสื่อสาธารณะในการขับเคลื่อนงานนโยบายสุขภาพแบบมีส่วนร่วม ไม่ว่าจะเป็นประเด็นปัญหาสุขภาวะชาวนา , ความมั่นคงทางอาหาร , การจัดการสิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติ เป็นต้น

login to rate

ระดับความนิยม:

อัพโหลดโดย:  webmaster

วันที่:  14th Jan 18

จำนวนผู้ฟัง:  70

แสดงความคิดเห็น:  0

เพิ่มเป็นเสียงที่ชื่นชอบ:  0

หมวด:   รายงานข่าวสุขภาวะ

แจ้งเสียงไม่เหมาะสม

เพิ่มเป็นเสียงที่ชื่นชอบ

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ดาวน์โหลดเสียงนี้(10 ดาวน์โหลด)


(สามารถนำโค๊ดนี้ไปแสดงที่เว็บไซต์หรือ MySpace,Friendster,Blogger ของคุณได้!)