รายงานข่าวสุขภาวะ ภาคอีสาน สานใจ สานพลัง ( ขอนแก่น) 9 มกราคม 2561 ตอน สปสช.เขต 7 ขอนแก่น ประชุมให้ความรู้ด้านสิทธิ หน้าที่ : วิชิตชนม์ ทองชน

* * *วิชิตชนม์_ทองชน รายงานข่าวสุขภาวะ_สานใจสานพลัง รายงานข่าวสุขภาวะภาคอีสาน สปสช.เขต7 เครือข่ายคุ้มครองสิทธิ ดุสิต_ศรีโคตร สมพร_โพธินาม อัจฉรา_นิธิอภิญญาสกุล ปรีดา_แต้อารักษ์ สงครามชัย_ลีทองดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม หลักประกันสุขภาพ* * *
Facebook
download

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 5

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 3

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 3

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 4

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2560 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 7ขอนแก่น ไปจัดงานประชุมให้ความรู้ด้านสิทธิ หน้าที่ในระบบหลักประกันสุขภาพ และเครือข่ายคุ้มครองสิทธิในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ กลุ่มเป้าหมายเป็นประธานชุมชน อสม. อปท. ที่เข้าร่วมจัดตั้งศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพใน อปท. ผู้ค้าในเขตเทศบาล ผู้สูงอายุจากโรงเรียนผู้สูงวัย ตัวแทนศูนย์โฮมสุขประมาณ 200 คน ในงานมีการมอบผ้ากันเปื้อน โดย ดร.ดุสิต ศรีโคตร ผุ้ช่วยผู้อำนวยการ สปสช.เขต 7 ขอนแก่น ให้นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เพื่อนำไปแจกจ่ายให้ผู้ค้าขายในพื้นที่ หลังจากเรียนรู้เรื่องสิทธิแล้วมีตอบคำถามรับของรางวัล และให้แสดงความคิดเห็นการเข้ารับบริการบัตรทองส่วนประเด็นที่สนใจมากคือ มาตรา 41 และ การเข้ารับบริการในโรงพยาบาลธีรวัฒน์ แล้วถูกเรียกเก็บเงินทั้งที่เป็นรพ.ตามสิทธิ ซึ่งได้ชี้แจงว่าหากพบปัญหาให้ติดต่อ สายด่วน สปสช. โทร 1330 ตลอด 24 ชม.

สปสช.เขต 7 ขอนแก่น จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เมื่อวันที่ 25-27ธ.ค.60 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต7 ขอนแก่น จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการรูปแบบการบูรณาการความร่วมมือระดับพื้นที่เพื่อการอภิบาลระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ในพื้นที่เขต 7 ขอนแก่น ณ โรงแรมเลอ มอนเต เขาใหญ่ อ. ปากช่อง จ. นครราชสีมา โดยมี ทีมงานจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ทั้ง 4 แห่ง ในพื้นที่ คือ กาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม และ ร้อยเอ็ด เข้าร่วมการประชุม โดยมี ศ.พิเศษ นายแพทย์สมพร โพธินาม ประธานคณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับเขตพื้นที่ เขต 7 ขอนแก่น เป็นประธานในการประชุม ในงานมีการเสวนาและอภิปรายหมู่มี ผู้ร่วมเสวนา คือ ศ.พิเศษ นายแพทย์สมพร โพธินาม ประธานคณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับเขตพื้นที่ เขต 7 ขอนแก่น แพทย์หญิงอัจฉรา นิธิอภิญญาสกุล สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 7 นายแพทย์ปรีดา แต้อารักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 7 ขอนแก่น ดำเนินรายการโดย รศ.ดร.สงครามชัย ลีทองดี คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และมีการทำ Workshop เพื่อวางยุทธศาสตร์และแนวทางการดำเนินงานร่วมกันในการขับเคลื่อนระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติในพื้นที่ เขต 7ขอนแก่น ประเด็นบูรณาการการดำเนินงานและการกำกับติดตาม และประเมินผลร่วมกัน.

login to rate

ระดับความนิยม:

อัพโหลดโดย:  webmaster

วันที่:  9th Jan 18

จำนวนผู้ฟัง:  74

แสดงความคิดเห็น:  0

เพิ่มเป็นเสียงที่ชื่นชอบ:  0

หมวด:   รายงานข่าวสุขภาวะ

แจ้งเสียงไม่เหมาะสม

เพิ่มเป็นเสียงที่ชื่นชอบ

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ดาวน์โหลดเสียงนี้(15 ดาวน์โหลด)


(สามารถนำโค๊ดนี้ไปแสดงที่เว็บไซต์หรือ MySpace,Friendster,Blogger ของคุณได้!)