รายงานข่าวสุขภาวะ ภาคเหนือ สานใจสานพลัง (แม่ฮ่องสอน) 9 มกราคม 2561 ตอน สื่อเพื่อการเรียนรู้ ฝึกล้มอย่างปลอดภัยในผู้สูงอายุ : วิสุทธิ์ เหล็กสมบูรณ์

* * *วิสุทธิ์_เหล็กสมบูรณ์ แม่ฮ่องสอน รายงานข่าวสุขภาวะ_สานใจสานพลัง รายงานข่าวสุขภาวะภาคเหนือ ผู้สูงอายุ ผู้สูงวัย ไอคิโด ล้มอย่างปลอดภัย ใส่ใจผู้สูงวัยและพิการ เทคนิคการฝึกล้มเบื้องต้นแก่ผู้สูงวัย ศิลปะป้องกันตัวไอคิโด* * *
Facebook
download

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 4

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 2

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 2

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 3

วันที่ 30 ธันวาคม 2560 ทางชมรมไอคิโด จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ผลิตและเผยแพร่คลิปวิดีโอ เทคนิคการฝึกล้มเบื้องต้นแก่ผู้สูงวัยผ่านทาง Youtube และเฟสบุ๊คชื่อ "ใส่ใจผู้สูงวัยและพิการ" การผลิตสื่อชิ้นนี้ เป็นผลมาจากการที่สมาชิกได้รับรู้ข้อมูลว่ามีสถิติการที่ผู้สูงอายุบาดเจ็บและเสียชีวิตจากการลื่นล้มในแต่ละปีเป็นเป็นจำนวนมาก แม้จะมีโรงเรียนผู้สูงอายุบางแห่ง เช่นที่ จังหวัดอุดรธานี มีการฝึกสอนเรื่องการล้มอย่างปลอดภัย แต่ก็ไม่เพียงพอ ทางชมรมจึงได้จัดจัดทำคลิปการเรียนรู้การฝึกล้มขึ้น เป็นการประยุกต์วิชาศิลปะป้องกันตัวไอคิโดมาใช้ให้ผู้สูงอายุและประชาชนสามารถนำไปฝึกฝนรับมือกับภัยจากการลื่นล้มในชีวิตประจำวันได้ โดยสามารถฝึกได้เองที่บ้าน เป็นการเสริมศักยภาพผู้สูงอายุตามแนวทาง "สร้าง นำ ซ่อม" รองรับสังคมสูงวัยที่จะมาถึงในเวลาอันใกล้นี้

login to rate

ระดับความนิยม:

อัพโหลดโดย:  webmaster

วันที่:  8th Jan 18

จำนวนผู้ฟัง:  69

แสดงความคิดเห็น:  0

เพิ่มเป็นเสียงที่ชื่นชอบ:  0

หมวด:   รายงานข่าวสุขภาวะ

แจ้งเสียงไม่เหมาะสม

เพิ่มเป็นเสียงที่ชื่นชอบ

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ดาวน์โหลดเสียงนี้(12 ดาวน์โหลด)


(สามารถนำโค๊ดนี้ไปแสดงที่เว็บไซต์หรือ MySpace,Friendster,Blogger ของคุณได้!)