รายงานข่าวสุขภาวะ ภาคเหนือ สานใจสานพลัง (เชียงราย) 9 มกราคม 2561 ตอน สสจ.เชียงราย แนะผู้บริโภคเลือกสถานพยาบาลที่ปลอดภัยและมีมาตรฐาน : สุนี บุญอนันต์

* * *สุนี_บุญอนันต์ รายงานข่าวสุขภาวะภาคเหนือ รายงานข่าวสุขภาวะสานใจสานพลัง สสจ.เชียงราย สุรินทร์_สุมนาพันธุ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย* * *
Facebook
download

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 5

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 3

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 10

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 9

สสจ.เชียงราย แนะผู้บริโภคเลือกสถานพยาบาลที่ปลอดภัยและมีมาตรฐาน ช่วยสอดส่อง ร้องเรียนได้

ก่อนวันสิ้นปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ณ. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย นพ.สุรินทร์ สุมนาพันธุ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย เปิดเผยกับนักข่าวสุขภาวะและฝากประชาสัมพันธ์ด้วยว่ากรณีที่มีข่าวจากสื่อต่างๆ หรือข้อร้องเรียนที่มีการตรวจพบการฝ่าฝืนกฎหมายเกี่ยวกับการบริการรักษาพยาบาลอาทิ เปิดคลินิกโดยไม่ได้ขออนุญาต มีการให้บริการไม่ตรงกับประเภทผู้ประกอบวิชาชีพ หรือผู้ให้บริการไม่ได้เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถจริง เป็นต้น ตามกฎหมายสถานพยาบาลการเปิดบริการรักษาพยาบาลหรือคลินิกต้องมีการขออนุญาต ต้องมีผู้ให้บริการที่มีความรู้ความสามารถปฏิบัติงานในคลินิกหรือสถานพยาบาลตลอดเวลาที่เปิดทำการ และให้บริการเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ สถานที่ให้บริการต้องมีความสะอาดป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไปยังผู้รับบริการและสิ่งแวดล้อม

จึงขอแนะนำให้ประชาชนที่มีความจำเป็นต้องเข้าใช้บริการในสถานพยาบาลหรือคลินิก ควรตรวจสอบว่าสถานพยาบาลหรือคลินิกนั้นได้รับอนุญาต มีการให้บริการตรงกับโรคหรืออาการที่ต้องการรับบริการหรือไม่ โดยสังเกตได้ง่ายๆ จากป้ายหรือเอกสารที่สถานพยาบาลแต่ละแห่ง ต้องแสดงไว้ในตำแหน่งที่ผู้รับบริการสามารถมองเห็นได้ชัดเจน ดังนี้

1.ป้ายชื่อสถานพยาบาลหรือคลินิก แสดงลักษณะสาขาที่ให้บริการพร้อมเลขที่ใบอนุญาตประกอบกิจการ สถานพยาบาล 11 หลัก

2. แสดงใบอนุญาตประกอบกิจการและใบอนุญาตดำเนินการสถานพยาบาล

3. แสดงหลักฐานการชำระค่าธรรมเนียมประจำปีที่ และต้องเป็นปี พ.ศ.ปัจจุบัน

4. แสดงชื่อ นามสกุล สาขาการประกอบวิชาชีพ และเลขที่ใบประกอบวิชาชีพบนแผ่นป้ายสีน้ำเงินพร้อมรูปถ่ายของแพทย์หรือผู้ประกอบวิชาชีพซึ่งติดไว้หน้าห้องตรวจ และต้องเป็นคนเดียวกับผู้ที่ให้บริการ

ทั้งนี้ ลักษณะการให้บริการของคลินิกแต่ละประเภทจะแตกต่างกัน เช่น คลินิกเวชกรรม จะรักษาโรคด้วยการแพทย์แผนปัจจุบัน
ผู้ประกอบวิชาชีพคือแพทย์ คลินิกทันตกรรม รักษาโรคในช่องปาก ผู้ประกอบวิชาชีพคือทันตแพทย์ คลินิกการพยาบาลและผดุงครรภ์ ให้บริการด้านการพยาบาล ดูแลมารดาและทารกก่อนและหลังคลอด ผู้ประกอบวิชาชีพคือพยาบาลวิชาชีพ เป็นต้น

ดังนั้น หากท่านพบเห็นหรือสงสัยว่ามีการเปิดคลินิกหรือสถานพยาบาล และมีการให้บริการที่ไม่ตรงตามประเภทการอนุญาต สามารถสอบถามหรือแจ้งข้อมูลได้ที่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาลประจำอำเภอ หรือกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย โทร 053-910322, 325 สำหรับผู้ที่เปิดให้บริการสถานพยาบาลโดยไม่ได้รับอนุญาตนั้น ถือเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายสถานพยาบาลซึ่งมีโทษทั้งปรับและจำคุกด้วย.

login to rate

ระดับความนิยม:

อัพโหลดโดย:  webmaster

วันที่:  8th Jan 18

จำนวนผู้ฟัง:  64

แสดงความคิดเห็น:  0

เพิ่มเป็นเสียงที่ชื่นชอบ:  0

หมวด:   รายงานข่าวสุขภาวะ

แจ้งเสียงไม่เหมาะสม

เพิ่มเป็นเสียงที่ชื่นชอบ

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ดาวน์โหลดเสียงนี้(13 ดาวน์โหลด)


(สามารถนำโค๊ดนี้ไปแสดงที่เว็บไซต์หรือ MySpace,Friendster,Blogger ของคุณได้!)