รายงานข่าวสุขภาวะ ภาคเหนือ สานใจสานพลัง (แม่ฮ่องสอน) 4 มกราคม 2561 ตอน เตรียมโครงการพัฒนากลไกการเข้าถึงบริการสุขภาพและเสริมสร้างสุขภาวะผู้หญิงชาติพันธุ์ : วิสุทธิ์ เหล็กสมบูรณ์

* * *วิสุทธิ์_เหล็กสมบูรณ์ แม่ฮ่องสอน รายงานข่าวสุขภาวะ_สานใจสานพลัง รายงานข่าวสุขภาวะภาคเหนือ อนามัยเจริญพันธุ์ ชาติพันธุ์ การตั้งครรภ์ไม่พร้อม อำเภอปางมะผ้า สสส* * *
Facebook
download

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 5

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 3

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 3

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 4

วันที่ 21 ธันวาคม 2560 ทางทีมงานเตรียมโครงการพัฒนากลไกการเข้าถึงบริการสุขภาพและเสริมสร้างสุขภาวะผู้หญิงชาติพันธุ์ อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้รับแจ้งจาก ทางสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ถึงผลการพิจารณาโครงการของผู้ทรงคุณวุฒิเห็นชอบให้ดำเนินโครงการโดยให้มีการปรับแก้ข้อเสนอเอกสารในบางส่วน ซึ่งทางทีมงานกำลังอยู่ในระหว่างหารือและปรับแก้ตามที่ได้รับคำแนะนำ และจะส่งให้ทางผู้ทรงคุณวุฒิของ สสส. พิจารณาอีกครั้งในต้นเดือนมกราคม พ.ศ.2561 และเมื่อผ่านการอนุมัติแล้ว คาดว่าจะได้เริ่มดำเนินโครงการในเดือนมกราคมที่จะถึงนี้ต่อไป

โครงการพัฒนากลไกการเข้าถึงบริการสุขภาพและเสริมสร้างสุขภาวะผู้หญิงชาติพันธุ์ อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นโครงการที่มุ่งพัฒนาศักยภาพและออกแบบระบบบริการที่เป็นมิตรต่อสตรีชาติพันธุ์ เพื่อพัฒนาศักยภาพแกนนำสตรีชาติพันธุ์ให้เป็นกลไกในการดำเนินงานเพื่อการเข้าถึงบริการสุขภาพและสร้างเสริมสุขภาวะของผู้หญิงชาติพันธุ์ เสริมสร้างความรู้และทักษะในการจัดการสุขภาพเบื้องต้นบนฐานแพทย์เชิงชาติพันธุ์และแพทย์สมัยใหม่ ให้กับผู้หญิงชาติพันธุ์ และยังมุ่งสร้างการมีส่วนร่วมของกลุ่มผู้นำท้องที่ทั้งที่เป็นผู้นำทางการและผู้นำทางธรรมชาติในการเสริมสร้างความรู้และทักษะการจัดการสุขภาพเบื้องต้นสำหรับผู้หญิงชาติพันธุ์ในชุมชนเป้าหมาย ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน มุ่งนำร่องที่อำเภอปางมะผ้าเป็นแห่งแรก มีระยะเวลาดำเนินงาน 2 ปี คาดว่าจะช่วยให้เกิดการขับเคลื่อนนโยบายสุขภาพด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องกับผู้หญิงเป็นการเฉพาะได้ดี โดยเฉพาะสิทธิอนามัยเจริญพันธุ์ และปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในสตรีวัยรุ่น

login to rate

ระดับความนิยม:

อัพโหลดโดย:  webmaster

วันที่:  4th Jan 18

จำนวนผู้ฟัง:  97

แสดงความคิดเห็น:  0

เพิ่มเป็นเสียงที่ชื่นชอบ:  0

หมวด:   รายงานข่าวสุขภาวะ

แจ้งเสียงไม่เหมาะสม

เพิ่มเป็นเสียงที่ชื่นชอบ

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ดาวน์โหลดเสียงนี้(14 ดาวน์โหลด)


(สามารถนำโค๊ดนี้ไปแสดงที่เว็บไซต์หรือ MySpace,Friendster,Blogger ของคุณได้!)