รายงานข่าวสุขภาวะ ภาคเหนือ สานใจสานพลัง (เชียงราย) 5 ธันวาคม 2560 ตอน เฝ้าระวังโรคระบาดสัตว์ และดูแลสัตว์เลี้ยงในช่วงฤดูหนาว : สุนี บุญอนันต์

* * *สุนี_บุญอนันต์ รายงานข่าวสุขภาวะภาคเหนือ รายงานข่าวสุขภาวะสานใจสานพลัง โรคระบาดสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ โรคปากและเท้าเปื่อย โรคอหิวาต์สุกร โรคอหิวาต์สัตว์ปีก* * *
Facebook
download

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 5

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 3

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 10

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 9

เนื่องด้วยในปัจจุบัน จังหวัดเชียงราย เข้าสู่ฤดูหนาว และมีสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา มีสภาพอากาศหนาวในช่วงเวลาตอนเช้าและตอนกลางคืน แต่จะมีสภาพอากาศร้อนในตอนกลางวัน ซึ่งลักษณะของอุณหภูมิของสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงลักษณะเช่นนี้หลายวันติดกัน จะส่งผลทำให้สัตว์เลี้ยงเกิดภาวะเครียด สุขภาพร่างกายสัตว์อ่อนแอลง เนื่องจากภูมิคุ้มกันโรคไม่มีประสิทธิภาพในการป้องกัน ซึ่งจะง่ายต่อการติดเชื้อโรคหรือก่อให้เกิดโรคระบาดในสัตว์ได้ง่าย เช่น โรคปากและเท้าเปื่อย (Foot and mouth Diseases) หรือโรคคอบวม ในโค-กระบือ โรคอหิวาต์สุกร หรือโรคพีอาร์ อาร์ เอส ในสุกร และโรคนิวคาสเซิล หรือโรคอหิวาต์สัตว์ปีกในไก่พื้นเมือง เป็นต้น

ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันความสูญเสียจากสัตว์เลี้ยงของเกษตรกรเจ็บป่วยหรือล้มตาย จังหวัดเชียงราย จึงขอความร่วมมือเกษตรกรเจ้าของสัตว์ ดำเนินการเฝ้าระวังโรคระบาดสัตว์และดูแลสุขภาพสัตว์เลี้ยงในช่วงฤดูหนาว ดังนี้

หมั่นสังเกตอาการสัตว์เลี้ยงของตนเอง โดยเฉพาะ โค กระบือ แพะ แกะ สุกรและสัตว์ปีก ว่ามีสุขภาพร่างกายแข็งแรงปกติดี ไม่ผอม ไม่ซึม
หากพบสัตว์เลี้ยงของตนเองป่วยและ หรือ ตายผิดปกติ ตั้งแต่ 2 ตัวขึ้นไป มีอาการคล้ายคลึงกันในระยะห่างไม่เกิน 7 วัน ให้เจ้าของสัตว์ควบคุมสัตว์ป่วย หรือ ซากสัตว์ไว้อยู่กับที่ ที่สัตว์ตาย ห้ามเคลื่อนย้าย หรือห้ามชำแหละ ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์หรืออาสา ปศุสัตว์ ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน หรือผู้นำชุมชนโดยเร่งด่วนทันที
หมั่นตรวจสอบสถานที่เลี้ยงสัตว์ เช่น คอก โรงเรือน และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ว่ามีความมั่นคงแข็งแรง สามารถป้องกันฝนสาด ลมโกรก มีวัสดุสิ่งปูรองเพิ่มความอบอุ่นให้แก่สัตว์เลี้ยง เช่น ฟางข้าว แกลบ

มีพืช อาหารสัตว์สำรอง เช่น ฟางข้าว หญ้าแห้งอัดฟ่อน สำหรับโค-กระบือ หรืออาหารสัตว์ สำหรับสัตว์อื่นและต้องมีน้ำที่สะอาดไว้ให้สัตว์เลี้ยงดื่มกินตลอดเวลา
เน้นให้สัตว์เลี้ยงของตนเอง ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคระบาดสัตว์ตามแนวทางของกรมปศุสัตว์และมีโปรแกรมการถ่ายพยาธิในระบบทางเดินอาหาร เป็นประจำอย่างน้อยปีละ 2 – 3 ครั้ง

หากมีปัญหาเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพสัตว์ โรคระบาดสัตว์ และหรือปัญหาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับปศุสัตว์ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอ กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย หมายเลขโทรศัพท์ 053-711 604 ได้ตลอดเวลา

login to rate

ระดับความนิยม:

อัพโหลดโดย:  webmaster

วันที่:  8th Dec 17

จำนวนผู้ฟัง:  103

แสดงความคิดเห็น:  0

เพิ่มเป็นเสียงที่ชื่นชอบ:  0

หมวด:   รายงานข่าวสุขภาวะ

แจ้งเสียงไม่เหมาะสม

เพิ่มเป็นเสียงที่ชื่นชอบ

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ดาวน์โหลดเสียงนี้(14 ดาวน์โหลด)


(สามารถนำโค๊ดนี้ไปแสดงที่เว็บไซต์หรือ MySpace,Friendster,Blogger ของคุณได้!)