รายงานข่าวสุขภาวะ ภาคเหนือ สานใจสานพลัง (เชียงราย) 28 พฤศจิกายน 2560 ตอน องค์กรสาธารณกุศล มอบผ้าห่มกันหนาวให้ชนเผ่าที่เชียงราย : สุนี บุญอนันต์

* * *สุนี_บุญอนันต์ รายงานข่าวสุขภาวะภาคเหนือ รายงานข่าวสุขภาวะสานใจสานพลัง มูลนิธิปอเต็กตึ้ง มูลนิธิสาธรรณกุศลสงเคราะห์เชียงราย ทวีชัย_อาศิรพงษ์พิสิฐ อาข่า ลาหู่ กะเหรี่ยง ปกาเกอะญอ ชาวไทยภูเขา* * *
Facebook
download

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 1

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 1

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 3

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 10

มูลนิธิปอเต็กตึ้ง กรุงเทพมหานคร ร่วมกับ มูลนิธิสาธรรณกุศลสงเคราะห์เชียงราย มอบผ้าห่มกันหนาว พร้อมเครื่องอุปโภค บริโภค แก่ผู้ประสบภัยหนาวที่จังหวัดเชียงราย

เมื่อวนที่ 22 พ.ย.2560 เวลา 09.00 น. นางศิริกุล โอภาสวงศ์ กรรมการและเหรัญญิก มูลนิธิปอเต็กตึ้ง ดร.ทวีชัย อาศิรพงษ์พิสิฐ ประธานมูลนิธิสาธารณกุศลสงเคราะห์เชียงราย และคณะ นำผ้าห่มกันหนาว จำนวน 900 ชุด พร้อมเครื่องอุปโภค บริโภค ไปแจกจ่ายให้แก่ผู้ประสบภัยหนาวและขาดแคลนในถิ่นทุรกันดาร เพื่อเตรียมความพร้อม บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนและเตรียมรับสถานการณ์ภัยหนาว ที่บ้านกระแล ตำบล

แม่เปา บ้านเย้าแม่ต่ำ ตำบลตาดควัน อำเภอพญาเม็งราย และที่บ้านหนองแรดใต้ ตำบลหนองแรด บ้านม่อนมะปราง ตำบลศรีดอนไชย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย โดยมีนายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ให้การต้อนรับและร่วมแจกจ่ายผ้าห่มกันหนาว พร้อมเครื่องอุปโภค บริโภคให้กับประชาชน

นางศิริกุล โอภาสวงศ์ กรรมการและเหรัญญิก มูลนิธิปอเต็กตึ้ง กล่าวกับนักข่าวสุขภาวะว่า มูลนิธิปอเต็กตึ้ง เป็นองค์กรสาธารณกุศล ให้ความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์บำรุงสุขแก่เพื่อนมนุษย์ทุกชนชั้น ทุกศาสนา ตั้งแต่เกิดแก่ เจ็บ และตาย โดยเริ่มจากการช่วยเหลือเก็บศพไร้ญาติ ขยายมาเป็นงานสังคมสงเคราะห์และงานบรรเทาสาธารณภัย และอื่นๆ อีกมากมาย เป็นที่ทราบกันดีว่าในช่วงฤดูหนาวของทุกปี ทางภาคเหนือ จะประสบกับปัญหาสภาพอากาศที่หนาวเย็น มูลนิธิปอเต็กตึ้งตระหนักในหน้าที่ ให้ความช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ประสบภัยหนาว จึงได้ประสานกับมูลนิธิสมาคมจีนประจำจังหวัดในแต่ละจังหวัด เพื่อนำผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภค บริโภค มาแจกจ่ายแก่ผู้ประสบภัยหนาวดังกล่าว และในวันที่ 24 พ.ย.2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ก็ได้ทำการมอบผ้าห่มกันหนาว พร้อมเครื่องอุปโภค บริโภค แก่ผู้ประสบภัยหนาวที่จังหวัดเชียงรายอย่างต่อเนื่องเป็นวันที่3 ที่สนามโรงเรียนผาขวางวิทยา สาขาบ้านแคววัวดำ ตำบลแม่ยาว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โดยนายวุฒิชัย อภิวัฒนกุลชัย ผู้จัดการมูลนิธิปอเต็กตึ้งกรุงเทพฯ พร้อมคณะมูลนิธิสาธารณกุศลสงเคราะห์เชียงราย ลงพื้นที่มอบผ้าห่มกันหนาว จำนวน 300 ชุด แจกจ่ายให้แก่พี่น้องประชาชนชาวไทยภูเขาในถิ่นทุรกันดารที่ประสบภัยหนาวเพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ภัยหนาวและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่แคววัวดำ บ้านออบเสือ และบ้านโป่งผาพัฒนา จำนวน 300 ครัวเรือน ซึ่งประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวไทยภูเขาชนเผ่าอาข่า ลาหู่ กะเหรี่ยง และชนเผ่าปกาเกอะญอ ที่อาศัยอยู่บนพื้นที่สูงและห่างไกลความเจริญ โดยมีส่วนราชการ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ตลอดจนครูและนักเรียน ร่วมพิธีจำนวนมาก

login to rate

ระดับความนิยม:

อัพโหลดโดย:  webmaster

วันที่:  29th Nov 17

จำนวนผู้ฟัง:  63

แสดงความคิดเห็น:  0

เพิ่มเป็นเสียงที่ชื่นชอบ:  0

หมวด:   รายงานข่าวสุขภาวะ

แจ้งเสียงไม่เหมาะสม

เพิ่มเป็นเสียงที่ชื่นชอบ

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ดาวน์โหลดเสียงนี้(13 ดาวน์โหลด)


(สามารถนำโค๊ดนี้ไปแสดงที่เว็บไซต์หรือ MySpace,Friendster,Blogger ของคุณได้!)