รายงานข่าวสุขภาวะ ภาคเหนือ สานใจสานพลัง (แม่ฮ่องสอน) 27 พฤศจิกายน 2560 ตอน การพัฒนาพื้นที่เล่นสร้างเสริมสุขภาวะเด็กฯ : วิสุทธิ์ เหล็กสมบูรณ์

* * *วิสุทธิ์_เหล็กสมบูรณ์ แม่ฮ่องสอน รายงานข่าวสุขภาวะ_สานใจสานพลัง รายงานข่าวสุขภาวะภาคเหนือ พื้นที่เล่น สุขภาวะเด็ก วิทยาลัยชุมชน องค์กรพัฒนาเอกชนด้านเด็ก สมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่10 สื่อสารสมัชชาสุขภาพ10* * *
Facebook
download

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 1

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 1

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 1

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 1

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 ที่ห้องประชุมอาคารดงรัก วิทยาลัยชุมชน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน คณะทำงานจัดสมัชชาสุขภาพจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นร่างระเบียบวาระการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 10 พ.ศ.2560 ขึ้น มีผู้เข้าร่วมจากทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาชน วิชาการ เข้าร่วม 60 คน มีการพิจารณาร่างมติสมัชชาสุขภาพใน 4 ประเด็น โดยในประเด็นการพัฒนาพื้นที่เล่นสร้างเสริมสุขภาวะเด็กปฐมวัยและประถมศึกษา ได้มีการเสนอให้กำหนดให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมเป็นหน่วยงานขับเคลื่อน เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่ของจังหวัดแม่ฮ่องสอนอยู่ในเขตป่าสงวนและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า การใช้พื้นที่มักติดขัดกับระเบียบกระทรวงดังกล่าว ที่ประชุมยังเสนอให้เพิ่มบทบาทการมีส่วนร่วมขององค์กรพัฒนาเอกชนด้านเด็ก เยาวชน ครอบครัว รวมทั้งเครือข่ายพ่อแม่ผู้ปกครองผู้มีประสบการณ์ตรงอันโดดเด่นในการการพัฒนาพื้นที่เล่นสร้างเสริมสุขภาวะเด็กฯ นอกจากนี้ การประชุมดังกล่าว ยังมีการอภิปรายถึงแนวทางการจัดการตนเองภายในจังหวัดในการพัฒนาพื้นที่เล่นสร้างเสริมสุขภาวะเด็กฯ อีกด้วย

login to rate

ระดับความนิยม:

อัพโหลดโดย:  webmaster

วันที่:  29th Nov 17

จำนวนผู้ฟัง:  97

แสดงความคิดเห็น:  0

เพิ่มเป็นเสียงที่ชื่นชอบ:  0

หมวด:   รายงานข่าวสุขภาวะ

แจ้งเสียงไม่เหมาะสม

เพิ่มเป็นเสียงที่ชื่นชอบ

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ดาวน์โหลดเสียงนี้(11 ดาวน์โหลด)


(สามารถนำโค๊ดนี้ไปแสดงที่เว็บไซต์หรือ MySpace,Friendster,Blogger ของคุณได้!)