รายงานข่าวสุขภาวะ ภาคใต้ สานใจสานพลัง ( สงขลา ) 23 พฤศจิกายน 2560 ตอน ความร่วมมือเพื่อลดความเหลื่อมล้ำสำคัญ! : ชัยวุฒิ เกิดชื่น

* * *ชัยวุฒิ_เกิดชื่น รายงานข่าวสุขภาวะภาคใต้ รายงานข่าวสุขภาวะ_สานใจสานพลัง คณะกรรมการเขตสุขภาพเขต_12 สงขลา ความร่วมมือเพื่อลดความเหลื่อมล้ำสำคัญ อำเภอนาทวี กุลทัต_หงส์ชยางกูร* * *
Facebook
download

การติดตามงานของคณะกรรมการเขตสุขภาพ เขต 12 สงขลา “ ความร่วมมือเพื่อลดความเหลื่อมล้ำสำคัญ! จากการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพ เขต 12 ที่ผ่านมาได้มีประเด็นที่สำคัญหลายเรื่องเช่น การใช้ฐานข้อมูลกลางโดยใช้ App:iMed@homeเพื่อให้ทุกองค์กรสุขภาพในพื้นที่สามารถเข้าถึงทั่วกัน ขณะเดียวกันได้นำคณะกรรมการฯลงพื้นที่ตัวอย่างการจัดการข้อมูลและพัฒนาพื้นที่สุขภาพในอำเภอนาทวี จ.สงขลาเพื่อนำมาปรับในขอบข่ายงานของคณะกรรมการเขตสุขภาพ เขต 12 ซึ่งจากความคิดเห็นของ อาจารย์กุลทัต หงส์ชยางกูร คณะกรรมการเขตสุขภาพจาก สสส.ได้กล่าวถึงการสนับสนุนงานของคณะกรรมการเขตฯว่า ความร่วมมือทำให้ความสำเร็จเกิดได้ทุกพื้นที่

login to rate

ระดับความนิยม:

อัพโหลดโดย:  webmaster

วันที่:  23rd Nov 17

จำนวนผู้ฟัง:  104

แสดงความคิดเห็น:  0

เพิ่มเป็นเสียงที่ชื่นชอบ:  0

หมวด:   รายงานข่าวสุขภาวะ

แจ้งเสียงไม่เหมาะสม

เพิ่มเป็นเสียงที่ชื่นชอบ

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ดาวน์โหลดเสียงนี้(12 ดาวน์โหลด)


(สามารถนำโค๊ดนี้ไปแสดงที่เว็บไซต์หรือ MySpace,Friendster,Blogger ของคุณได้!)