รายงานข่าวสุขภาวะ ภาคเหนือ สานใจสานพลัง (เชียงราย) 14 พฤศจิกายน 2560 ตอน การบริหารจัดการน้ำฝายเชียงราย “จัดการน้ำอย่างเป็นระบบ” : สุนี บุญอนันต์

* * *สุนี_บุญอนันต์ รายงานข่าวสุขภาวะภาคเหนือ รายงานข่าวสุขภาวะสานใจสานพลัง ฝายเชียงราย จัดการน้ำอย่างเป็นระบบ กฤตย์_สวาสดิ์มิตร โครงการชลประทานเชียงราย* * *
Facebook
download

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 1

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 1

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 1

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 3

ประชุมด่วนคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำฝายเชียงราย “จัดการน้ำอย่างเป็นระบบ”

เมื่อเวลา 09.00น. ของวันที่ 7 พ.ย. 2560 ที่ห้องประชุมคณะกรรมการจัดการชลประทานฝายเชียงราย ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย นายกฤตย์ สวาสดิ์มิตร ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงราย เป็นประธาน

ประชุมคณะกรรมการจัดการชลประทานฝายเชียงราย โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนนายอำเภอเมืองเชียงราย อำเภอเวียงชัย และอำเภอเวียงเชียงรุ้ง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประธานสภาเกษตรกร และประชาชนกลุ่มผู้ใช้น้ำในพื้นที่ร่วมประชุม มีการรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการ ประจำปี 2560 รายงานรายรับ-รายจ่าย แผนงานซ่อมแซมปรับปรุงระบบชลประทานฝายเชียงราย แนวทางการส่งเสริมการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 2560/61 แผนการบริหารจัดการน้ำ และแผนขุดลอกตะกอนและพัฒนาซ่อมแซมคลองส่งน้ำก่อนส่งน้ำ

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงรายกล่าวกับนักข่าวสุขภาวะว่า การบริหารจัดการชลประทานฝายเชียงราย ในช่วงหน้าแล้ง ปี 2561 คาดว่าจะไม่มีปัญหา เนื่องจากปีที่ผ่านมามีปริมาณน้ำฝนและมีน้ำต้นทุนจำนวนมาก โดยเฉพาะในพื้นที่เขตชลประทาน ซึ่งมีคณะกรรมการบริหารจัดการชลประทานฝายเชียงรายบริหารจัดการน้ำและร่วมกันแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ เกิดความเป็นธรรม ทำให้ไม่มีปัญหาความขัดแย้งในกลุ่มผู้ใช้น้ำ สำหรับการบริหารจัดการน้ำฝายเชียงราย มีกลุ่มผู้ใช้น้ำฝายเชียงราย 2 กลุ่ม คือ กลุ่มผู้ใช้น้ำฝั่งซ้าย จำนวน 1,320 ราย และกลุ่มผู้ใช้น้ำฝั่งขวา จำนวน 2,687 ราย สำหรับแผนในการบริหารจัดการน้ำ ฝายเชียงรายในฤดูแล้ง จะมีการพัฒนาคลองก่อนส่งน้ำ วันที่ 1-10 ธันวาคม 2560 และกำหนดส่งน้ำ

เข้าคลอง วันที่ 20 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2561 ซึ่งการบริหารจัดการที่ผ่านมา กลุ่มผู้ใช้น้ำรับทราบแนวทางการจัดสรรน้ำ และไม่เคยมีปัญหาแย่งน้ำเกิดขึ้น มีประโยชน์ร่วมกันแบ่งปันกัน เพราะฝายกั้นน้ำสามารถกักเก็บน้ำ ชะลอน้ำ และปล่อยน้ำใช้ได้ในยามที่ขาดแคลนน้ำในการทำการเกษตร ใช้รดต้นไม้ รดพืชไร่ ปล่อยพันธ์ปลา ทำนา ทำไร่ ทำสวนต่างๆได้อย่างมีคุณภาพ ทำให้พี่น้องประชาชนในชุมชน มีความเป็นอยู่ที่ดี มีความสุขทุกฤดูกาล

login to rate

ระดับความนิยม:

อัพโหลดโดย:  webmaster

วันที่:  14th Nov 17

จำนวนผู้ฟัง:  117

แสดงความคิดเห็น:  0

เพิ่มเป็นเสียงที่ชื่นชอบ:  0

หมวด:   รายงานข่าวสุขภาวะ

แจ้งเสียงไม่เหมาะสม

เพิ่มเป็นเสียงที่ชื่นชอบ

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ดาวน์โหลดเสียงนี้(16 ดาวน์โหลด)


(สามารถนำโค๊ดนี้ไปแสดงที่เว็บไซต์หรือ MySpace,Friendster,Blogger ของคุณได้!)