รายงานข่าวสุขภาวะ ภาคอีสาน สานใจ สานพลัง ( ขอนแก่น) 9 พฤศจิกายน 2560 ตอน เตือนประชาชนในพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมฯ : วิชิตชนม์ ทองชน

* * *วิชิตชนม์_ทองชน รายงานข่าวสุขภาวะ_สานใจสานพลัง รายงานข่าวสุขภาวะภาคอีสาน เขื่อนอุบลรัตน์ แม่น้ำชี ลำน้ำพอง ลำน้ำเชิญ ภัยน้ำท่วม* * *
Facebook
download

จากกรณีที่ เขื่อนอุบลรัตน์เร่งระบายน้ำออกจากเขื่อนหลังกักเก็บน้ำไว้เกินความจุ เพื่อความปลอดภัยของตัวเขื่อนจึงมีการระบายน้ำออกจากเขื่อนเป็นระยะ ส่งผลให้ปริมาณน้ำในแม่น้ำชี ลำน้ำพอง ลำน้ำเชิญ เพิ่มสูงขึ้นเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนและพื้นที่ทางการเกษตร สถานการณ์นี้อาจทำให้ประชาชนเจ็บป่วยด้วยโรคไข้ฉี่หนู ซึ่งอันตรายถึงชีวิตได้หากมารับการรักษาล่าช้า
พญ.ศศิธร ตั้งสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๗ จังหวัดขอนแก่น ได้เปิดเผยถึงสถานการณ์โรคไข้ฉี่หนูในพื้นที่เฝ้าระวัง ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 14 ตุลาคม 2560 ได้รับรายงานผู้ป่วย จำนวนทั้งสิ้น 286 ราย เสียชีวิต แล้ว 6 ราย กลุ่มอายุที่พบสูงสุด คือ อายุ 55 - 64 ปี เตือนประชาชน ในจังหวัดขอนแก่น ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ และมหาสารคาม ที่อาศัยในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำชี ลำน้ำพอง ลำน้ำเชิญ และผู้ได้รับผลกระทบจากจากน้ำท่วม ให้เฝ้าระวังการเจ็บป่วยด้วยโรคเลปโตสไปโรซีส หรือโรคฉี่หนู หากมีอาการไข้ ปวดศีรษะ ปวดกล้ามเนื้อน่องและต้นขาไม่ควรซื้อยากินเอง ขอให้ไปพบแพทย์โดยเร็วและแจ้งประวัติการสัมผัสดินโคลนหรือลุยน้ำให้แพทย์ทราบด้วย และหากจำเป็นต้องเดินลุยน้ำ ควรสวมรองเท้าบู๊ทหรือถุงพลาสติกที่สามารถหาได้ในพื้นที่สวมป้องกันไม่ให้เท้าสัมผัสน้ำหรือดินโดยตรง และรีบทำความสะอาดชำระร่างกายทันทีสำหรับโรคฉี่หนูหรือโรคเลปโตสไปโรซีส เป็นโรคที่ติดมาสู่คนได้จากการสัมผัสเชื้อที่ปนเปื้อนตามพื้นดินหรือน้ำที่ปนเปื้อนเชื้อ และไชเข้าทางผิวหนังที่มีรอยแผลหรือเยื่อบุ อาการสำคัญหลังได้รับเชื้อ คือ มีไข้เฉียบพลัน หนาวสั่น ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ ปวดศีรษะ ตาแดง คลื่นไส้ และปวดท้อง อาการปวดศีรษะมักมีอาการปวดรุนแรงและเฉียบพลัน อาจมีอาการปวดเบ้าตาและกลัวแสง อาการปวดกล้ามเนื้อมักจะปวดรุนแรงโดยเฉพาะ กล้ามเนื้อหลัง ต้นขา และน่อง หากผู้ป่วยมารับการรักษาช้า จะมีโอกาสเสียชีวิตสูงกว่าผู้ที่มาพบแพทย์ทันทีที่เริ่มมีอาการ และขอความร่วมมือให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด อสม. และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ เร่งประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ประชาชนในการป้องกันโรค และเมื่อมีอาการป่วย ควรรีบพบแพทย์เพื่อป้องกันการเสียชีวิตให้ได้มากที่สุด โดยโรคนี้รักษาให้หายขาดได้ ทั้งนี้ประชาชน สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร 1422

login to rate

ระดับความนิยม:

อัพโหลดโดย:  webmaster

วันที่:  10th Nov 17

จำนวนผู้ฟัง:  100

แสดงความคิดเห็น:  0

เพิ่มเป็นเสียงที่ชื่นชอบ:  0

หมวด:   รายงานข่าวสุขภาวะ

แจ้งเสียงไม่เหมาะสม

เพิ่มเป็นเสียงที่ชื่นชอบ

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ดาวน์โหลดเสียงนี้(13 ดาวน์โหลด)


(สามารถนำโค๊ดนี้ไปแสดงที่เว็บไซต์หรือ MySpace,Friendster,Blogger ของคุณได้!)