รายงานข่าวสุขภาวะ ภาคเหนือ สานใจสานพลัง (เชียงราย) 5 กันยายน 2560 ตอน คาราวานแพทย์เฉพาะทาง รพ.ราชวิถี สู่ประชาชนในส่วนภูมิภาค : สุนี บุญอนันต์

* * *สุนี_บุญอนันต์ รายงานข่าวสุขภาวะภาคเหนือ รายงานข่าวสุขภาวะสานใจสานพลัง แพทย์เฉพาะทาง รพ.ราชวิถี รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ กระทรวงสาธารณสุข* * *
Facebook
download

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 12

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 15

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 10

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 11

โรงพยาบาลราชวิถี ร่วมกับโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ จัดโครงการคาราวานแพทย์เฉพาะทาง ให้บริการประชาชนในส่วนภูมิภาค เพื่อยกระดับสุขภาพประชาชนโดยการผ่าตัดทางกล้อง
เมื่อเวลา 10.30 น. ของวันที่ 22 ส.ค. 2560 นายแพทย์ธีรพล โตพันธานนท์ อธิบดีกรมการแพทย์ นำคณะแพทย์ พยาบาล จากโรงพยาบาลราชวิถี ร่วมกับโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ จัดโครงการคาราวานการแพทย์เฉพาะทางโรงพยาบาลราชวิถี สู่ประชาชนในส่วนภูมิภาค ในการยกระดับสุขภาพประชาชน โดยการผ่าตัดผ่านกล้อง ระหว่างวันที่ 21 - 23 สิงหาคม 2560 ที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ โดยมีนายศักดิ์ชาย วงศ์กนิษฐ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นายแพทย์ชัยเวช ธนไพศาล ผู้อำนวยการโรงบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ให้การต้อนรับคณะแพทย์พยาบาล เจ้าหน้าที่ จากโรงพยาบาลราชวิถี ซึ่งนำอุปกรณ์เครื่องมือการแพทย์ที่ทันสมัย มาทำการรักษาโดยการผ่าตัดทางกล้อง และการรักษาอื่นๆ ซึ่งมีคนไข้เข้าร่วมโครงการการผ่าตัดครั้งนี้ จำนวน 5 คน โดยความร่วมมือของกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ที่มีการพัฒนาวิชาการ และมาตรฐานทางการแพทย์ที่ตอบสนองต่อการแก้ปัญหาสาธารณสุขด้านการแพทย์ของประเทศทั้งองค์ความรู้ด้านการแพทย์ การถ่ายทอดความรู้ในการดำเนินงานของหน่วยแพทย์พยาบาลที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน และเพื่อตอบสนองนโยบายกระทรวงสาธารณสุขที่มีการพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันโรคให้ประชาชน ทุกกลุ่มวัย ป้องกันความเสี่ยงต่อสุขภาพ และคุ้มครองผู้บริโภค ด้วยความร่วมมือของทุกภาคส่วนโดยให้คนไทยมีโอกาส รวมคิด ร่วมนำ ร่วมทำ เป็นการอภิบาลแบบ เครือข่ายระบบสุขภาพแห่งชาติเชื่อมประสานทุกภาคส่วนเข้าด้วยกัน อีกทั้งยังเป็นการสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการผ่าตัดผ่านกล้องให้เกิดระบบเครือข่ายที่ดีร่วมกันต่อไป.
สุนี บุญอนันต์ นักข่าวสุขภาวะ จ.เชียงราย รายงาน

login to rate

ระดับความนิยม:

อัพโหลดโดย:  webmaster

วันที่:  7th Sep 17

จำนวนผู้ฟัง:  188

แสดงความคิดเห็น:  0

เพิ่มเป็นเสียงที่ชื่นชอบ:  0

หมวด:   รายงานข่าวสุขภาวะ

แจ้งเสียงไม่เหมาะสม

เพิ่มเป็นเสียงที่ชื่นชอบ

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ดาวน์โหลดเสียงนี้(29 ดาวน์โหลด)


(สามารถนำโค๊ดนี้ไปแสดงที่เว็บไซต์หรือ MySpace,Friendster,Blogger ของคุณได้!)