webmaster'

สร้างสุขภาวะสู่ “พังงาเมืองแห่งความสุข อันดามัน go green

‘หยุดทำร้ายครอบครัวด้วยบุหรี่’ ชี้คนไม่สูบบุหรี่กว่า  34 ล้านคนได้รับควันบุหรี่มือสอง

ไทยเตรียมทำตามคำแนะนำ WHO  ปรับฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าในคน  ‘จากเข้ากล้ามเนื้อ เป็นผิวหนัง’

ใช้มือถือแชต-แชร์มาก ระวัง!โรค'โนโมโฟเบีย'

ใช้มือถือแชต-แชร์มาก ระวัง!โรค'โนโมโฟเบีย'

Watched: 1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 15

อาหารปลอดภัย สูงวัยใส่ใจคุณภาพ

อาหารปลอดภัย สูงวัยใส่ใจคุณภาพ

Watched: 9 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 16

ความเปลี่ยนแปลงเริ่มที่อาหารกลางวัน

ความเปลี่ยนแปลงเริ่มที่อาหารกลางวัน

Watched: 1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 31

กรมสุขภาพจิตแนะให้ที่ยืน'ออทิสติก'

กรมสุขภาพจิตแนะให้ที่ยืน'ออทิสติก'

Watched: 4 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 44

สธ.เตือน6กลุ่มเสี่ยงโรคลมแดดอันตรายถึงตาย

สธ.เตือน6กลุ่มเสี่ยงโรคลมแดดอันตรายถึงตาย

Watched: 3 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 27

เหตุเกิดที่สหรัฐฯ  ‘young doctors  ไม่ใช่ทาส’  วิธีที่เราปฏิบัติกับแพทย์รุ่นใหม่ช่างป่าเถื่อน

คนไทยป่วยโรคไตเรื้อรัง 8 ล้านคน

คนไทยป่วยโรคไตเรื้อรัง 8 ล้านคน

Watched: 9 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 27

'เล่น' เปลี่ยนสมอง

'เล่น' เปลี่ยนสมอง

Watched: 5 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 49

จิตเวช’ ความเจ็บป่วยที่ถูกลืม...

จิตเวช’ ความเจ็บป่วยที่ถูกลืม...

Watched: 9 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 73

ส่วนร่วมของวิชาชีพเพื่อจัดการระบบสุขภาพ

ส่วนร่วมของวิชาชีพเพื่อจัดการระบบสุขภา พ

Watched: 1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 74

แพทย์ชี้ข้อมูลคนไทยตายไส้ติ่งอักเสบสูงอันดับ 5 ของโลกเกินจริง

กิจกรรมผ่อนคลาย ดีต่อผู้ป่วยอย่างไร

กิจกรรมผ่อนคลาย ดีต่อผู้ป่วยอย่างไร

Watched: 1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 70

'บ้านหมุน' ไม่ใช่เรื่องเล่นๆ สัญญาณเตือนโรคกำลังมา

'บ้านหมุน' ไม่ใช่เรื่องเล่นๆ สัญญาณเตือนโรคกำลังมา

Watched: 17 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 82