NCDs ' Articles

ทำไมถึงต้อง “กล่าวโทษเหยื่อทางด้านสุขภาพ”

ทำไมถึงต้อง “กล่าวโทษเหยื่อทางด้านสุขภาพ”

Watched: 6 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 85

ดูแลตัวเองห่าง 4 ปัจจัย เลี่ยงป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

'เค็มน้อยอร่อยได้ ห่างไกล NCDs'

'เค็มน้อยอร่อยได้ ห่างไกล NCDs'

Watched: 15 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 143

กระตุ้นคนไทยเลิกพฤติกรรม “เนือยนิ่ง” เตรียมสตาร์ทประเด็น “กิจกรรมทางกาย” เคลื่อนใหญ่ในงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๐

อย.ชูฉลากสุขภาพหวังลดป่วยเรื้อรัง

อย.ชูฉลากสุขภาพหวังลดป่วยเรื้อรัง

Watched: 9 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 325

เด็กเสี่ยงอ้วนช่วงปิดเทอม

เด็กเสี่ยงอ้วนช่วงปิดเทอม

Watched: 11 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 352

แนะวิธี ‘กินเจ’ ลดอ้วนไกลโรค

แนะวิธี ‘กินเจ’ ลดอ้วนไกลโรค

Watched: 14 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 314

เร่งลด NCDs ก่อนวิกฤติ

เร่งลด NCDs ก่อนวิกฤติ

Watched: 19 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 296

ร่างพิมพ์เขียวกำลังคนด้านสุขภาพทศวรรษหน้า ห่วงสังคมดิจิตอลกระทบแผนผลิตแพทย์รุ่นใหม่

กินเค็มเสี่ยงหัวใจล้มเหลว

กินเค็มเสี่ยงหัวใจล้มเหลว

Watched: 6 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 302

ปัญหาโภชนาการพระสงฆ์

ปัญหาโภชนาการพระสงฆ์

Watched: 1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 350

ผู้ป่วยเบาหวานทั่วโลก เพิ่มขึ้น 4 เท่า

ผู้ป่วยเบาหวานทั่วโลก เพิ่มขึ้น 4 เท่า

Watched: 5 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 375

สุขภาพพระสงฆ์องค์กรสร้างสุขช่วยได้

สุขภาพพระสงฆ์องค์กรสร้างสุขช่วยได้

Watched: 19 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 497

อย.ออกฉลากอาหารใหม่-เพื่อสุขภาพทางเลือกลด หวาน-มัน-เค็ม

อย.ออกฉลากอาหารใหม่-เพื่อสุขภาพทางเลื อกลด หวาน-มัน-เค็ม

Watched: 9 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 677

7 วิธีดูแล "คุณพ่อสูงวัย" ห่างไกลโรคเรื้อรัง

7 วิธีดูแล "คุณพ่อสูงวัย&qu ot; ห่างไกลโรคเรื้อรัง

Watched: 3 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 469

คุม 4 ปัจจัยเสี่ยง ลดโรค NCDs

คุม 4 ปัจจัยเสี่ยง ลดโรค NCDs

Watched: 9 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 830