HIA ' Articles

คุยกับเลขา "สร้างสรรค์ พัฒนา"

คุยกับเลขา "สร้างสรรค์ พัฒนา"

Watched: 8 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 186

ขานรับ HIA ฉบับใหม่ สช. วางกรอบนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาวะชุมชน

คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ไฟเขียวหลักเกณฑ์เอชไอเอฉบับใหม่

เอดีบีหนุนโครงการพลังงานสะอาด เชื่อมโยงเครือข่ายการพัฒนาพลังงานในภูมิภาคอาเซียน

ระดมเครือข่ายแนะกระบวนการเรียนรู้พัฒนาบุคลากร ผ่านกลไก “ประเมินผลกระทบ”

ปิดประชุมวิชาการนานาชาติอาเซียน ไทยประกาศโรดแมพขับเคลื่อนกระบวนการเอชไอเอในอาเซียน

กรรมการสุขภาพแห่งชาติจัดประชุมวิชาการเอชไอเอนานาชาติ รวมพลังเครือข่าย สร้างประชาคมอาเซียนที่ยั่งยืน

บอร์ด HIA ห่วงสุขภาพชุมชนมีมติประเมินผลกระทบ ๒ โรงไฟฟ้าขยะ

เวียตนามหนุนใช้เอชไอเอสร้างงานวิจัยรับใช้สังคม

ผลักดันรัฐธรรมนูญใหม่ทำเอชไอเอกิจการพลังงาน-เหมืองแร่-เอฟทีเอ

ขับเคลื่อนประเมินผลกระทบสุขภาพ

ขับเคลื่อนประเมินผลกระทบสุขภาพ

Watched: 3 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 433

รวมพลังปฏิรูปใหญ่กลไก HIA ลดความเสี่ยงนโยบายทำลายสุขภาพคนไทย

แก้ปัญหาภัย 'โรงไฟฟ้าชีวมวล' หนุนกฎเหล็กลดความเสี่ยงกระทบสุขภาพ

New Public Health Challenge in the Borderless community era (ความท้าทายใหม่ของภาคสาธารณสุขในยุคโลกไร้พรมแดน)

คสช. ห่วง ๓ โรงไฟฟ้าถ่านหินปล่อยสารปนเปื้อน       ตั้งคณะทำงานประเมินผลกระทบทางสุขภาพโรงไฟฟ้าถ่านหินภาคใต้

ดร.เดชรัต พาทัวร์อีสาน แจงสถานการณ์ประชากร ปากท้อง ความมั่นคงทางอาหาร เศรษฐกิจคนจน และปัญหาสุขภาพ 2