โอภาส_การ์ยกวินพงศ์ กระทรวงสาธารณสุข ปวดศีรษะ ความดันโลหิตต่ำ หัวใจเต้นเร็ว หายใจเร็ว เพ้อ ชัก มึนงง หน้ามืด โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง โรคความดันโลหิตสูง คลื่นไส้อาเจียน ' Articles

辺Ƿ