ข่าวใหม่ล่าสุด

สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๙ ชู ๔ ประเด็นกระทบคุณภาพชีวิต

หนังสือ แก่ ก็ดีนะ

หนังสือ แก่ ก็ดีนะ

Watched: 14 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 192

เตือนคนอยากผอม ระวังยาลดอ้วน

เตือนคนอยากผอม ระวังยาลดอ้วน

Watched: 3 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 181

อันตรายจากยาทาสเตียรอยด์

อันตรายจากยาทาสเตียรอยด์

Watched: 6 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 117

ลายแทงสุขภาพ ธรรมนูญสุขภาพตำบลวิศิษฐ์ เพื่อความสุขและสุขภาพดีถ้วนหน้า โดย นงลักษณ์ ยอดมงคล

ขาเคลื่อน “สมัชชาสุขภาพจังหวัด” โดย จารึก ไชยรักษ์

รพ.สารภีสานพลังชุมชนดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง

รพ.สารภีสานพลังชุมชนดูแลผู้ป่วยแบบป ระคับประคอง

Watched: 4 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 130

“สุขภาวะที่ปลายทางชีวิต”

“สุขภาวะที่ปลายทางชีวิต”

Watched: 1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 143

ธรรมนูญระบบสุขภาพไทยกับ SDGs แนวทางปฏิบัติในการใช้งาน

ระวังข่าวลือ ผ่านสื่อออนไลน์

ระวังข่าวลือ ผ่านสื่อออนไลน์

Watched: 3 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 140

ร่างพ.ร.บ.ยาสูบใหม่ ป้องกันเยาวชนเข้าถึงบุหรี่

ร่างพ.ร.บ.ยาสูบใหม่ ป้องกันเยาวชนเข้าถึง บุหรี่

Watched: 2 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 153

ผู้ป่วยบัตรทองอายุต่ำกว่า 55 ปี ได้สิทธิผ่าข้อเข่าเสื่อมได้ เริ่มปีงบประมาณ 60

ไทยคุมภาวะ ‘เบาหวาน’ ดี แต่ต้องให้ความรู้ผู้ป่วยเพิ่ม

คุยกับเลขา 4P-W พลังสังคมสุขภาวะ

คุยกับเลขา 4P-W พลังสังคมสุขภาวะ

Watched: 3 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 148

รุกคืบขับเคลื่อนมติตรวจสุขภาพฯ

รุกคืบขับเคลื่อนมติตรวจสุขภาพฯ

Watched: 4 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 127

สิทธิด้านสุขภาพ แนวทางปฏิบัติในการใช้งาน สื่อสังคมออนไลน์ของผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพ