ข่าวสารน่ารู้

กรรมการติดตามผลกระทบสุขภาพจากการค้าเสรี ถกนโยบายสิทธิบัตรยา เตรียมข้อเสนอพัฒนาระบบยาสนับสนุนประเทศไทย ๔.๐

บอร์ดกำลังคนด้านสุขภาพผนึก ๒ องค์กร สังคายนาการผลิตและบริหารจัดการวิชาชีพด้านสุขภาพ

สธ. เร่งพัฒนาเครือข่ายสร้างคนไทย 4.0 หลังพบความรอบรู้ด้านสุขภาพต่ำ เพียงร้อยละ 1.6

นโยบายการแพทย์ปฐมภูมิ (คลินิกหมอครอบครัว) โดย:นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์

‘ยาชุด-ยาลูกกลอน-ยาหม้อ’ ปนเปื้อนสเตียรอยด์อื้อ ป่วย 1 ราย ค่าใช้จ่ายทางอ้อมร่วม 1.5 หมื่น

‘มะเร็งร้าย’ รู้ทันป้องกันได้

‘มะเร็งร้าย’ รู้ทันป้องกันได้

Watched: 2 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 303

1 ท้องถิ่น 1 ถนนปลอดภัย เทศกาลสงกรานต์ 2560

1 ท้องถิ่น 1 ถนนปลอดภัย เทศกาลสงกรานต์ 2560

Watched: 6 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 370

คนไทย 26 ล้านคนไขมันในเลือดสูง

คนไทย 26 ล้านคนไขมันในเลือดสูง

Watched: 2 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 287

เร่งพัฒนาเภสัชกรจิตเวชในชุมชน

เร่งพัฒนาเภสัชกรจิตเวชในชุมชน

Watched: 6 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 279

WHO ชมไทย ดันร่าง พ.ร.บ.โค้ดนมฯ

WHO ชมไทย ดันร่าง พ.ร.บ.โค้ดนมฯ

Watched: 3 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 308

สช. แนะมองรอบด้านนโยบายดึงบริษัทประกันเอกชน คุมเบิกจ่ายรักษาพยาบาลข้าราชการทั่วประเทศ

ห่วง ‘โรคเบาหวาน’ คุกคามสุขภาพคนไทย ผนึกภาคีด้านสุขภาพแก้ปัญหาทั้งระบบ

๑๖ องค์กรร่วมผลักดันข้อเสนอเตรียมความพร้อมไทยสู่สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ

มั่นใจไทยจะเป็นหนึ่งในกลุ่มประเทศแรกในโลกที่ยุติปัญหาเอดส์ ในปี 73

อย.ชูฉลากสุขภาพหวังลดป่วยเรื้อรัง

อย.ชูฉลากสุขภาพหวังลดป่วยเรื้อรัง

Watched: 13 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 394

ห่วงเด็กจมน้ำช่วงปิดเทอมใหญ่

ห่วงเด็กจมน้ำช่วงปิดเทอมใหญ่

Watched: 3 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 319