ข่าวใหม่ล่าสุด

กรมควบคุมโรคลงนาม 13 อปท.ลดพฤติกรรมเสี่ยง 'โรคหัวใจขาดเลือด'

รูปแบบการให้บริการสุขภาพสำหรับแรงงานข้ามชาติในประเทศไทย

สช. ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านคอร์รัปชั่น ผนึกภาคีขับเคลื่อนสู่องค์กรธรรมาภิบาล

ดันครอบครัว-ชุมชนเตรียมพร้อมร่วมดูแลผู้ป่วยสูงวัยติดเตียงเพื่อสร้างระบบสุขภาพที่ยั่งยืน

รพ.สต.ห้วยโป่ง 'ขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพตำบล'

รพ.สต.ห้วยโป่ง 'ขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพตำบล'

Watched: 19 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 124

4P-W จังหวัดร้อยเอ็ด

4P-W จังหวัดร้อยเอ็ด

Watched: 3 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 127

'ฟาร์มหมู' ภัยเสี่ยง 'ยีนดื้อยาสายพันธุ์ใหม่'

'ฟาร์มหมู' ภัยเสี่ยง 'ยีนดื้อยาสายพันธุ์ใหม่'

Watched: 3 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 100

9 ต้นแบบพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามรอยพ่อ

9 ต้นแบบพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามรอยพ่อ

Watched: 1 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 123

เตรียมเสนอ ครม.อนุมัติ ยุทธศาสตร์ภูมิปัญญาไทฉบับที่ 3 ยกระดับแพทย์พื้นบ้าน

‘ประชากรกลุ่มเปราะบาง’ คนไทยที่ถูกลืมในระบบสุขภาพ

10 อันดับเจ็บป่วยฉุกเฉินในเด็ก ระวังอันตราย ‘พลัดตกหกล้ม สนามเด็กเล่น’

หนังสือ รถไฟสายสุขภาพ ขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ปี ๒๕๕๙

4 กลุ่มเสี่ยงห้ามฉีดวัคซีนไข้เลือดออก สธ.ต้องถกวงกว้างก่อนบรรจุเป็นวัคซีนพื้นฐาน

'วัคซีนป้องกันไอกรนชนิดใหม่' วิจัย พัฒนา ผลิตครบวงจรครั้งแรกในไทย

เชื้อดื้อยาทุกชนิดคร่าชีวิตหญิงอเมริกัน “แบคทีเรียมรณะ”  ทนทานยาปฏิชีวนะถึง 26 ตัว

คนต้องสตรอง สยบไข้เลือดออก

คนต้องสตรอง สยบไข้เลือดออก

Watched: 9 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 149