ข่าวใหม่ล่าสุด

อบรมอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุระยะยาว

อบรมอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุระยะยาว

Watched: 2 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 222

'มท.' จับมือ 'สช.' ลดความเสี่ยงสาธารณภัย

'มท.' จับมือ 'สช.' ลดความเสี่ยงสาธารณภัย

Watched: 4 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 171

ขับเคลื่อน ๒ พื้นที่นำร่อง ‘เชียงราย-อุดรธานี’ต้นแบบพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ

สกู๊ปแนวหน้า: สังคม'สูงวัย-สูงอายุ''2คำ'คล้าย..แต่ไม่เหมือน

กล้าคุยกับลูกเรื่องเพศลดวัยรุ่น'ท้องไม่พร้อม'

กล้าคุยกับลูกเรื่องเพศลดวัยรุ่น'ท้องไม่พ ร้อม'

Watched: 21 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 168

โชว์17หมู่บ้านอีสานน่าอยู่แก้ปัญหาผ่านรูปแบบสภาผู้นำชุมชน/ยกเป็นต้นแบบพัฒนาหมู่บ้านอื่น

ภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุ

ภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุ

Watched: 5 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 167

“พลังจิตอาสา กับประเด็นสาธารณะ”

“พลังจิตอาสา กับประเด็นสาธารณะ”

Watched: 7 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 140

ผลสำรวจพบคนไทย 70% เชื่อผิด คิดว่าอาหารเสริมเป็นสิ่งจำเป็น ต้องกินประจำ

กรมควบคุมโรคลงนาม 13 อปท.ลดพฤติกรรมเสี่ยง 'โรคหัวใจขาดเลือด'

รูปแบบการให้บริการสุขภาพสำหรับแรงงานข้ามชาติในประเทศไทย

สช. ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านคอร์รัปชั่น ผนึกภาคีขับเคลื่อนสู่องค์กรธรรมาภิบาล

ดันครอบครัว-ชุมชนเตรียมพร้อมร่วมดูแลผู้ป่วยสูงวัยติดเตียงเพื่อสร้างระบบสุขภาพที่ยั่งยืน

รพ.สต.ห้วยโป่ง 'ขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพตำบล'

รพ.สต.ห้วยโป่ง 'ขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพตำบล'

Watched: 1 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 189

4P-W จังหวัดร้อยเอ็ด

4P-W จังหวัดร้อยเอ็ด

Watched: 5 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 184

'ฟาร์มหมู' ภัยเสี่ยง 'ยีนดื้อยาสายพันธุ์ใหม่'

'ฟาร์มหมู' ภัยเสี่ยง 'ยีนดื้อยาสายพันธุ์ใหม่'

Watched: 3 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 150