ข่าวใหม่ล่าสุด

“สุขภาวะที่ปลายทางชีวิต”

“สุขภาวะที่ปลายทางชีวิต”

Watched: 6 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 167

ธรรมนูญระบบสุขภาพไทยกับ SDGs แนวทางปฏิบัติในการใช้งาน

ระวังข่าวลือ ผ่านสื่อออนไลน์

ระวังข่าวลือ ผ่านสื่อออนไลน์

Watched: 15 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 163

ร่างพ.ร.บ.ยาสูบใหม่ ป้องกันเยาวชนเข้าถึงบุหรี่

ร่างพ.ร.บ.ยาสูบใหม่ ป้องกันเยาวชนเข้าถึง บุหรี่

Watched: 12 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 178

ผู้ป่วยบัตรทองอายุต่ำกว่า 55 ปี ได้สิทธิผ่าข้อเข่าเสื่อมได้ เริ่มปีงบประมาณ 60

ไทยคุมภาวะ ‘เบาหวาน’ ดี แต่ต้องให้ความรู้ผู้ป่วยเพิ่ม

คุยกับเลขา 4P-W พลังสังคมสุขภาวะ

คุยกับเลขา 4P-W พลังสังคมสุขภาวะ

Watched: 2 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 171

รุกคืบขับเคลื่อนมติตรวจสุขภาพฯ

รุกคืบขับเคลื่อนมติตรวจสุขภาพฯ

Watched: 19 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 146

สิทธิด้านสุขภาพ แนวทางปฏิบัติในการใช้งาน สื่อสังคมออนไลน์ของผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพ

ธรรมนูญระบบสุขภาพ สู่ยุคประเทศไทย ๔.๐

ธรรมนูญระบบสุขภาพ สู่ยุคประเทศไทย ๔.๐

Watched: 2 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 179

สี่องค์กรสุขภาพมั่นใจ ‘เขตสุขภาพเพื่อประชาชน’พลิกโฉมหน้า มุ่งบูรณาการงานสุขภาพพื้นที่

ร่างแผนปฏิบัติการสกัด ‘เชื้อดื้อยา’ เดินหน้ายุทธศาสตร์ตามมติสมัชชาฯ

ทุกภาคส่วนสานพลังสร้างสุขภาวะคนไทย พร้อมขับเคลื่อน ‘ธรรมนูญระบบสุขภาพฉบับใหม่’

หนังสือ หมอไทยดีเด่นแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๙ พ่อหมอชอย สุขพินิจ

คจ.สช. จุดประกาย ‘สุขภาวะเด็กปฐมวัย’ ผลักดันสู่สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ๒๕๕๙

เด็กเสี่ยงอ้วนช่วงปิดเทอม

เด็กเสี่ยงอ้วนช่วงปิดเทอม

Watched: 22 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 208