ข่าวใหม่ล่าสุด

คนไทย 26 ล้านคนไขมันในเลือดสูง

คนไทย 26 ล้านคนไขมันในเลือดสูง

Watched: 14 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 175

ปฏิรูปการวางแผนผลิตกำลังคนทศวรรษหน้าต้องสร้างทีมสุขภาพ สตาร์ทอัพเทคโนโลยีช่วยจัดการ

เร่งพัฒนาเภสัชกรจิตเวชในชุมชน

เร่งพัฒนาเภสัชกรจิตเวชในชุมชน

Watched: 1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 171

WHO ชมไทย ดันร่าง พ.ร.บ.โค้ดนมฯ

WHO ชมไทย ดันร่าง พ.ร.บ.โค้ดนมฯ

Watched: 12 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 187

สช. แนะมองรอบด้านนโยบายดึงบริษัทประกันเอกชน คุมเบิกจ่ายรักษาพยาบาลข้าราชการทั่วประเทศ

ห่วง ‘โรคเบาหวาน’ คุกคามสุขภาพคนไทย ผนึกภาคีด้านสุขภาพแก้ปัญหาทั้งระบบ

รายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุไทยประจำปี 2558

รายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุไทยประจำปี 25 58

Watched: 22 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 424

๑๖ องค์กรร่วมผลักดันข้อเสนอเตรียมความพร้อมไทยสู่สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ

จุดพลัง ขับเคลื่อนฯ (สร้างพลังทวีคูณ : Synergistic Effect)

จุดพลัง ขับเคลื่อนฯ (สร้างพลังทวีคูณ : Synergistic Effect)

Watched: 9 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 184

มั่นใจไทยจะเป็นหนึ่งในกลุ่มประเทศแรกในโลกที่ยุติปัญหาเอดส์ ในปี 73

อย.ชูฉลากสุขภาพหวังลดป่วยเรื้อรัง

อย.ชูฉลากสุขภาพหวังลดป่วยเรื้อรัง

Watched: 7 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 232

สมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ ๑๐ สุดยิ่งใหญ่คจ.สช.ตั้งเป้าดึงเครือข่ายร่วมเวที ๕,๐๐๐ คน

เรื่องเล่าจากพื้นที่ สืบสาน ดิน น้ำ ป่า อาหาร ตามรอยพ่อ

เรื่องเล่าจากพื้นที่ สืบสาน ดิน น้ำ ป่า อาหาร ตามรอยพ่อ

Watched: 17 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 168

คุยกับเลขาฯ  “นักกระบวนกร ผู้สานพลังสร้างนโยบาย”

คุยกับเลขาฯ “นักกระบวนกร ผู้สานพลังสร้างนโยบ าย”

Watched: 2 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 180

คิกออฟสรรหากรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เร่งขับเคลื่อน-เชื่อมโยงภารกิจ ตอบโจทย์คนพื้นที่

ห่วงเด็กจมน้ำช่วงปิดเทอมใหญ่

ห่วงเด็กจมน้ำช่วงปิดเทอมใหญ่

Watched: 13 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 223