ข่าวใหม่ล่าสุด

‘ใส่ใจ 3 อ. บอกลา 2 ส.’ สู้เบาหวาน

‘ใส่ใจ 3 อ. บอกลา 2 ส.’ สู้เบาหวาน

Watched: 2 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 257

เดินหน้าเพิ่มกิจกรรมทางกาย 5 กลุ่มวัย

เดินหน้าเพิ่มกิจกรรมทางกาย 5 กลุ่มวัย

Watched: 3 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 194

คุยกับเลขา รวมพลังภาคี ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ

คุยกับเลขา รวมพลังภาคี ขับเคลื่อนนโยบาย สาธารณะ

Watched: 3 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 170

‘เชื้อดื้อยา’ ระบาดหนักทั่วโลก สธ.ตั้งเป้าลด 50% ภายใน 5 ปี

‘เชื้อดื้อยา’ ระบาดหนักทั่วโลก สธ.ตั้งเป้าลด 50% ภายใน 5 ปี

Watched: 8 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 222

บี้ผู้นำประเทศดันใช้ยาสมเหตุผลเป็นวาระชาติ

บี้ผู้นำประเทศดันใช้ยาสมเหตุผลเป็นวาระชาต ิ

Watched: 1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 147

สกัด `ข้อเข่าเสื่อม` ก่อนลุกลาม

สกัด `ข้อเข่าเสื่อม` ก่อนลุกลาม

Watched: 5 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 163

สช. ผนึกภาคีเครือข่ายทั่วประเทศ เดินหน้ายุทธศาสตร์หยุดปัญหา‘เชื้อดื้อยา’

คุยกับเลขา : ระบบสุขภาพ ในโลกอันพลิกผัน

คุยกับเลขา : ระบบสุขภาพ ในโลกอันพลิกผัน

Watched: 4 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 171

สช.ร่วมผนึก ๘ องค์กรภาคี วางพิมพ์เขียวผลิตบุคลากรสุขภาพ

สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๙ ชู ๔ ประเด็นกระทบคุณภาพชีวิต

หนังสือ แก่ ก็ดีนะ

หนังสือ แก่ ก็ดีนะ

Watched: 1 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 228

เตือนคนอยากผอม ระวังยาลดอ้วน

เตือนคนอยากผอม ระวังยาลดอ้วน

Watched: 5 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 205

อันตรายจากยาทาสเตียรอยด์

อันตรายจากยาทาสเตียรอยด์

Watched: 2 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 129

ลายแทงสุขภาพ ธรรมนูญสุขภาพตำบลวิศิษฐ์ เพื่อความสุขและสุขภาพดีถ้วนหน้า โดย นงลักษณ์ ยอดมงคล

ขาเคลื่อน “สมัชชาสุขภาพจังหวัด” โดย จารึก ไชยรักษ์

รพ.สารภีสานพลังชุมชนดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง

รพ.สารภีสานพลังชุมชนดูแลผู้ป่วยแบบป ระคับประคอง

Watched: 1 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 160