คุยกับเลขา

  • Previous
  • 1
  • Next

ประเด็นคานงัดจังหวัด : Local Reform Agenda

ประเด็นคานงัดจังหวัด : Local Reform Agenda

Watched: 7 นาทีที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 130

"10 ปี สช. สู่ยุคผลิดอกออกช่อ"

"10 ปี สช. สู่ยุคผลิดอกออกช่อ"

Watched: 7 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 199

คุยกับเลขาฯ  “นักกระบวนกร ผู้สานพลังสร้างนโยบาย”

คุยกับเลขาฯ “นักกระบวนกร ผู้สานพลังสร้างนโยบ าย”

Watched: 2 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 180

“พลังจิตอาสา กับประเด็นสาธารณะ”

“พลังจิตอาสา กับประเด็นสาธารณะ”

Watched: 5 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 140

คุยกับเลขา ประสิทธิภาพ โปร่งใส

คุยกับเลขา ประสิทธิภาพ โปร่งใส

Watched: 4 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 162

คุยกับเลขา รวมพลังภาคี ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ

คุยกับเลขา รวมพลังภาคี ขับเคลื่อนนโยบาย สาธารณะ

Watched: 13 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 216

คุยกับเลขา : ระบบสุขภาพ ในโลกอันพลิกผัน

คุยกับเลขา : ระบบสุขภาพ ในโลกอันพลิกผัน

Watched: 10 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 215

คุยกับเลขา 4P-W พลังสังคมสุขภาวะ

คุยกับเลขา 4P-W พลังสังคมสุขภาวะ

Watched: 1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 225

คุยกับเลขา  "สร้างสรรค์ พัฒนา"

คุยกับเลขา "สร้างสรรค์ พัฒนา"

Watched: 4 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 271

คุยกับเลขา : "หัวเลี้ยว หัวต่อ"

คุยกับเลขา : "หัวเลี้ยว หัวต่อ"

Watched: 2 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 213

คุยกับเลขาฯ รับไม้ ต่อมือ

คุยกับเลขาฯ รับไม้ ต่อมือ

Watched: 4 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 238

คุยกับเลขา : อำลา

คุยกับเลขา : อำลา

Watched: 3 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 259

  • Previous
  • 1
  • Next