คุยกับเลขา

  • Previous
  • 1
  • Next

ประเด็นคานงัดจังหวัด : Local Reform Agenda

ประเด็นคานงัดจังหวัด : Local Reform Agenda

Watched: 25 นาทีที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 256

"10 ปี สช. สู่ยุคผลิดอกออกช่อ"

"10 ปี สช. สู่ยุคผลิดอกออกช่อ"

Watched: 4 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 292

คุยกับเลขาฯ  “นักกระบวนกร ผู้สานพลังสร้างนโยบาย”

คุยกับเลขาฯ “นักกระบวนกร ผู้สานพลังสร้างนโยบ าย”

Watched: 2 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 359

“พลังจิตอาสา กับประเด็นสาธารณะ”

“พลังจิตอาสา กับประเด็นสาธารณะ”

Watched: 3 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 230

คุยกับเลขา ประสิทธิภาพ โปร่งใส

คุยกับเลขา ประสิทธิภาพ โปร่งใส

Watched: 6 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 265

คุยกับเลขา รวมพลังภาคี ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ

คุยกับเลขา รวมพลังภาคี ขับเคลื่อนนโยบาย สาธารณะ

Watched: 23 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 331

คุยกับเลขา : ระบบสุขภาพ ในโลกอันพลิกผัน

คุยกับเลขา : ระบบสุขภาพ ในโลกอันพลิกผัน

Watched: 2 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 336

คุยกับเลขา 4P-W พลังสังคมสุขภาวะ

คุยกับเลขา 4P-W พลังสังคมสุขภาวะ

Watched: 17 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 371

คุยกับเลขา  "สร้างสรรค์ พัฒนา"

คุยกับเลขา "สร้างสรรค์ พัฒนา"

Watched: 18 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 456

คุยกับเลขา : "หัวเลี้ยว หัวต่อ"

คุยกับเลขา : "หัวเลี้ยว หัวต่อ"

Watched: 1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 370

คุยกับเลขาฯ รับไม้ ต่อมือ

คุยกับเลขาฯ รับไม้ ต่อมือ

Watched: 3 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 346

คุยกับเลขา : อำลา

คุยกับเลขา : อำลา

Watched: 7 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 375

  • Previous
  • 1
  • Next