มาตรา12

  • Previous
  • 1
  • Next

รพ.สารภีสานพลังชุมชนดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง

รพ.สารภีสานพลังชุมชนดูแลผู้ป่วยแบบป ระคับประคอง

Watched: 5 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 130

“สุขภาวะที่ปลายทางชีวิต”

“สุขภาวะที่ปลายทางชีวิต”

Watched: 2 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 143

คอลัมน์ หุ้นส่วนประเทศไทย:  แก่-ตายอย่างมีศักดิ์ศรีในระบบสุขภาพไทย โดย  นพ.สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์

สช. จุดประกายภาคีเครือข่าย ปลุกพลังเรียนรู้ ‘สร้างสุขที่ปลายทาง’

สร้างสุขที่ปลายทาง’  (ชื่อเดิม...1 ทศวรรษสิทธิการตายตามธรรมชาติ) โดย นพ.ธนาธิป ศุภประดิษฐ์

สิทธิด้านสุขภาพ : หมั่นเจริญมรณัสสติช่วยให้วาระสุดท้ายของชีวิตจากไปได้อย่างสงบ โดย ศ.แสวง บุญเฉลิมวิภาส

9 วิธีพูดถึง'ความตาย'ให้ธรรมดา

9 วิธีพูดถึง'ความตาย'ให้ธรรมดา

Watched: 4 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 367

  • Previous
  • 1
  • Next