ข่าวที่มีผู้ชมมากที่สุด

สุขภาพคนไทย 2558: 11 ตัวชี้วัด ‘โรคอ้วน’

สุขภาพคนไทย 2558: 11 ตัวชี้วัด ‘โรคอ้วน’

Watched: 28 นาทีที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 12945

ท้องไม่พร้อม;ชั่วโมงละ15คน ศธ.-สธ.ผุดบทเรียนเพศศึกษา กระจายทั่วรร.และโรงพยาบาล

ทางออกวิกฤตอัตรากำลัง พนักงานกระทรวงสาธารณสุข โดย วารุณี สิทธิรังสรรค์

7.การจัดการปัญหาหมอกควันที่มีผล กระทบต่อสุขภาพ

7.การจัดการปัญหาหมอกควันที่มีผล กระทบต่อสุขภาพ

Watched: 28 นาทีที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 1884

เยี่ยมเพื่อน เยือนมิตร ชวนคิด ต่อยอด โดย นพ.อำพล จินดาวัฒนะ ตอน เยี่ยม..ชุมพร

โรบินฮูดกับวาทกรรมขายฝันของเมดิคัลฮับเมืองไทย  โดย  สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ

เตือนภัย! โรคไข้เลือดออกเดงกีในผู้ใหญ่

เตือนภัย! โรคไข้เลือดออกเดงกีในผู้ใหญ่

Watched: 27 นาทีที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 1732

อบต.แม่ถอดลั่นฆ้องชัยประกาศใช้ธรรมนูญสุขภาพ “ตำบลแม่ถอด

คอลัมน์ เหนือจรดใต้: อ่างทองป้องกันตั้งท้องไม่พร้อม

คร.คาด 3 เดือนชัดเจนโครงการยาต้านไวรัสสกัดเชื้อคู่สมรส

โรงงานวัคซีน  ปมปัญหา ที่ต้องเร่งแก้  โดย วารุณี สิทธิรังสรรค์

ประกาศรับสมัคร เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

ประกาศรับสมัคร เลขาธิการคณะกรรมการสุข ภาพแห่งชาติ

Watched: 25 นาทีที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 1018

เปิด 6 วาระสำคัญ บนเวที สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ

เปิด 6 วาระสำคัญ บนเวที สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ

Watched: 19 นาทีที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 544

เกษตรกรราชบุรี2.3พันรายตอบรับ”เมืองเกษตรสีเขียว”

เกษตรกรราชบุรี2.3พันรายตอบรับ”เมืองเกษ ตรสีเขียว”

Watched: 18 นาทีที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 486

สช.ร่วมผนึก ๘ องค์กรภาคี วางพิมพ์เขียวผลิตบุคลากรสุขภาพ

คุยกับเลขาฯ - ใบไม้ต้นเดียวกัน

คุยกับเลขาฯ - ใบไม้ต้นเดียวกัน

Watched: 14 นาทีที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 222