ข่าวที่มีผู้ชมมากที่สุด

สุขภาพคนไทย 2558: 11 ตัวชี้วัด ‘โรคอ้วน’

สุขภาพคนไทย 2558: 11 ตัวชี้วัด ‘โรคอ้วน’

Watched: 5 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 14109

ไฟเขียวใช้ยายุติท้องไม่พร้อมได้ผลดีกว่ากินยาคุมฉุกเฉิน-ทำแท้ง/เริ่ม4รพ.ใหญ่

กลอน สร้างงานสมัชชาสุขภาพ โดย สุปรีดี วิสุทธิ

กลอน สร้างงานสมัชชาสุขภาพ โดย สุปรีดี วิสุทธิ

Watched: 3 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 4765

บูรณาการศูนย์เด็กเล็กให้เป็น ‘อนุบาลปลอดโรค’

บูรณาการศูนย์เด็กเล็กให้เป็น ‘อนุบาลปลอดโรค’

Watched: 7 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 4487

หนังสือ ร่างมติ สมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่6 สานพลังสร้างสุขภาวะชุมชน

หลักสูตรไทยเหลวเด็กไม่รู้วิธีป้องกันท้องในวัยเรียนเพียบ

เด็กอ้วนเสี่ยงมะเร็ง แนะคุมน้ำหนัก

เด็กอ้วนเสี่ยงมะเร็ง แนะคุมน้ำหนัก

Watched: 4 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 3077

ชาวบ่อวินสุดทน ปัญหาบ่อขยะ บุกร้อง ยิ่งลักษณ์ ลงมาดูแล

ชาวบ่อวินสุดทน ปัญหาบ่อขยะ บุกร้อง ยิ่งลักษณ์ ลงมาดูแล

Watched: 1 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 2911

7. มติสำหรับการขับเคลื่อน : พระสงฆ์กับการพัฒนาสุขภาวะ

เด็กไทย กับไอที โดย หนุ่มขาเคลื่อน

เด็กไทย กับไอที โดย หนุ่มขาเคลื่อน

Watched: 7 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 2377

กทม. แชมป์ลูกจ้างประสบอุบัติเหตุจากการทำงานสูงสุด

กทม. แชมป์ลูกจ้างประสบอุบัติเหตุจากการทำง านสูงสุด

Watched: 1 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 2333

นิวยอร์ก ประกาศฉุกเฉิน  ไข้หวัดใหญ่ระบาดหนัก

นิวยอร์ก ประกาศฉุกเฉิน ไข้หวัดใหญ่ระบาดหนัก

Watched: 3 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 2323

สช.เร่งขับเคลื่อนลดผลกระทบโรงไฟฟ้าชีวมวล

สช.เร่งขับเคลื่อนลดผลกระทบโรงไฟฟ้าชีวมวล

Watched: 1 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 2292

1 ต.ค.เริ่มขยายสิทธิ 3 กองทุน ดูแลผู้ป่วยเอดส์-ไตเท่าเทียม

1 ต.ค.เริ่มขยายสิทธิ 3 กองทุน ดูแลผู้ป่วยเอดส์-ไตเท่าเทียม

Watched: 4 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 2232

ข้อจำกัดการประเมิน ผลกระทบด้านสุขภาพ (HIA) ในประเทศไทย

ข้อจำกัดการประเมิน ผลกระทบด้านสุขภาพ (HIA) ในประเทศไทย

Watched: 7 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 2174

จี้ผู้ประกอบการติดฉลากเตือน อันตรายจาก ;แร่ใยหิน

จี้ผู้ประกอบการติดฉลากเตือน อันตรายจาก ;แร่ใยหิน

Watched: 3 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 2125